Вътрешни документи на възложителя

Пазарни консултации
Виж всички новини
Отличия
Полезни връзки

Пазарни консултации

Архив: 2018

НаименованиеСрок за подаване на офертите
Ремонт на детайли от проточна част на ТА-8 в заводски условия18.10.2018 16:00
Балансиране на ротор средно налягане на ТА-8 на номинални и свръхобороти в заводски условия25.10.2018 16:00
Доставка на мембранни блокове около горивната уредба на котлоагрегат 1221.12.2018 16:00
Ремонт на ротора на генератор № 7 тип ТВВ 220-2Е-У319.12.2018 16:00
Доставка на резервни части за Редуктор KC2HD07.12.2018 16:00
Доставка на газоплътни екрани на долна радиационна част (ДРЧ) на КА-3 и КА-4 тип ПК 38-431.12.2018 16:00
Доставка на азот в технически батерии (бъндели)07.12.2018 16:00
Доставка на мелещи лопатки за работни колела на мелещи вентилатори07.12.2018 16:00
Основен ремонт на работни колела за мелещи вентилатори тип 3300/800/490, 150/270 и 90/6006.12.2018 16:00
Доставка на нагревни повърхности за конвективен паропрегревател с входящ и изходящ колектор на котлоагрегати тип ПК 38-430.11.2018 16:00