Вътрешни документи на възложителя

Пазарни консултации
Виж всички новини
Отличия
Полезни връзки

Пазарни консултации

Архив: 2019

НаименованиеСрок за подаване на офертите
Доставка на резервни части за КРУ 6 кV, производство на АВВ16.08.2019 16:00
Доставка на 12 бр. редуктори за питатели сурови въглища на КА-3 и КА-423.08.2019 16:00
Доставка на варовик за сяроочистващи инсталации (СОИ) на „ТЕЦ Марица изток 2” ЕАД01.08.2019 16:00
Доставка на решетки за стълби и площадки на котлоагрегати тип ПК 38-4 и Еп 670-140 (П-62)21.08.2019 16:00
Застраховка „Пожар и природни бедствия” на имущество на „ТЕЦ Марица изток 2” ЕАД26.07.2019 13:00
Авариен ремонт на ротора на генератор № 8 тип ТВВ 220-2Е-У331.07.2019 16:00
Доставка на кабели26.07.2019 16:00
Извършване на задължителни профилактични медицински прегледи на персонала на „ТЕЦ Марица изток 2” ЕАД19.07.2019 16:00
Доставка на решетки за стълби и площадки на котлоагрегати тип ПК 38-4 и Еп 670-140 (П-62)22.07.2019 16:00
Доставка на резервни части за багерни помпи17.07.2019 16:00