Вътрешни документи на възложителя

Пазарни консултации
Виж всички новини
Отличия
Полезни връзки
Профил на купувача

Дата на създаванеРегистрационен номер на ВъзложителяУНППредмет на поръчкатаСрок за получаване на офертите
13.12.20171713600246-2017-0135Доставка на сярна киселина08.01.2018 16:00
12.12.20171713700246-2017-Доставка на помпи, помпени агрегати и резервни части за помпи турбинно оборудване22.01.2018 16:00
08.12.20171712500246-2017-0133„Доставка на нагревни повърхности за воден економайзер – I ст. горен пакет на котлоагрегат 11“15.01.2018 16:00
07.12.20171713300246-2017-0132Ремонт на спомагателни съоръжения в ч.890МВт. на турбинен цех09.01.2018 16:00
05.12.20171713500015-2017-0009Доставка на лагери специални за отговорни съоръжения, произведени с марка SKF, FAG, TIMKEN или еквивалент19.12.2017 9:30
04.12.20171710300246-2017-0131рамково споразумение:Разширение чрез инженеринг на съществуващата ЦСМ, с изграждане на нови АПИИ и АПГИ и връзката им с ЦСМ за различни обекти от критичната инфраструктура в “ТЕЦ Марица изток 2” ЕАД15.01.2018 16:00
28.11.20171713000246-2017-0130Извършване на физиотерапевтични процедури с нискочестотни, средночестотни и високочестотни токове, светлолечение и ултразвук на работещите в „ТЕЦ Марица изток 2” ЕАД08.01.2018 16:00
27.11.20171713100246-2017-0129Доставка на резервни части за съоръжения във ВС и П08.01.2018 16:00
16.11.20171711100246-2017-0128Ремонт и поддръжка на Абсорбери в цех СОИ бл.1-419.12.2017 16:00
14.11.20171712700246-2017-0126Доставка на ролки за лентови транспортьори за варовиково стопанство на СОИ 1-420.12.2017 16:00
13.11.20171712600246-2017-0127”Доставка на багерни (шламови) помпи и резервни части за тях”19.12.2017 16:00
13.11.20171712800246-2017-0125Доставка на резервни части за димни вентилатори тип SAF 40-25-1 и обдухващи апарати на котлоагрегати тип Еп 670-140 (П-62)20.12.2017 16:00
10.05.20171705500246-2017-0060квалификационна система с предмет „Ремонт на котелно оборудване“ 31.05.2020 16:00
01.02.20171700700246-2017-0011Доставка на осветителни тела и консумативи за тях31.01.2020 16:00
23.11.20161611700246-2016-0122Създаване на квалификационна система: "Доставка на електроматериали"30.11.2021 16:00
29.08.20161608500246-2016-0087Доставка на консумативи за принтери и мултифункционални системи28.08.2019 16:00