Вътрешни документи на възложителя

Пазарни консултации
Виж всички новини
Отличия
Полезни връзки
Профил на купувача

Дата на създаванеРегистрационен номер на ВъзложителяУНППредмет на поръчкатаСрок за получаване на офертите
17.04.20191904900246-2019-0041Изготвяне на работни проекти и реконструкция на ТА - 609.05.2019 16:00
17.04.20191904800246-2019-0040Изготвяне на работни проекти на система за принудително парно охлаждане на ротор средно налягане на турбини К-215-130-1 /ст.№7 и ст.№8/ и авторски надзор от супервайзър при изпълнението на проектите09.05.2019 16:00
16.04.20191904700246-2019-0039Доставка на лагери с общо предназначение и други20.05.2019 16:00
11.04.20199190319087401„Ремонт на охладителна кула тип Хамон“22.04.2019 16:00
09.04.20199190309087342Полагане на армировка в район кръстовище срещу РСПБЗН ТЕЦ 224.04.2019 16:00
08.04.20191904400246-2019-0037Доставка на стрелки и материали за железопътното строителство03.05.2019 16:00
05.04.20191904100246-2019-0031Ремонт на детайли от проточна част на ТА-6 в заводски условия13.05.2021 16:00
05.04.20191902300246-2019-0035„Доставка на резервни части за товарни автомобили и леки автомобили с висока проходимост“03.05.2019 16:00
04.04.20191904600246-2019-0036Извършване на специализирани строителни ремонтни дейности07.05.2019 16:00
03.04.20191904500246-2019-0033Въвеждане в системата за управление на Абсорбер 8 на алгоритми, измервания и управление на съоръжения, свързани с изграждането на пето дюзово ниво 02.05.2019 16:00
03.04.20191902200246-2019-0034Доставка на PHD – сървър за системата за управление на Блок 8 и 2000 лицензи (скада и редундантни точки) за системата за управление на Блок 4 в ТЕЦ „Марица изток 2“ ЕАД08.05.2019 16:00
03.04.20191903700246-2019-0032Доставка на масла22.05.2019 16:00
29.03.20191903900246-2019-0030Отстраняване на шлак от екраните на пещни камери на котли ПК 38-4 и П-62 по алпийски способ22.04.2019 16:00
28.03.20191904000246-2019-0029„Доставка и монтаж на технически средства за измерване на концентрация на прах чрез екстракция в димен газ след СОИ7 и СОИ8“22.04.2019 16:00
25.03.20191903800246-2019-0038Основен ремонт на съоръжения в цех Въглищно стопанство и Пепелоизвоз10.05.2019 16:00
22.03.20191903600246-2019-0026Ремонт на спомагателни съоръжения в част 890 МВт на турбинен цех07.05.2019 16:00
20.03.20191902400246-2019-0027Доставка на гумено транспортна лента (ГТЛ) за транспортьори29.04.2019 16:00
20.03.20191903100246-2019-0028Ъпгрейд на управляващата част на статична възбудителна система тип UNITROL 5000, производство на „АВВ” на Блок № 222.04.2019 16:00
01.08.20181809500246-2018-0096Квалификационна система с предмет Доставка на работни облекла за нуждите на работещите в „ТЕЦ Марица изток 2”ЕАД01.08.2021 16:00
22.12.20171713200246-2017-0137квалификационна система: „Доставка на метали”.31.12.2020 16:00