Вътрешни документи на възложителя

Пазарни консултации
Виж всички новини
Отличия
Полезни връзки
Профил на купувача

Дата на създаванеРегистрационен номер на ВъзложителяУНППредмет на поръчкатаСрок за получаване на офертите
25.06.201919076Строително монтажни работи по баластова призма на железен път31.07.2019 16:00
25.06.201919075Монтаж на химически устойчиво еластично покритие по стените на йонообменни филтри и други съоръжения в цех ХВО и Р30.07.2019 16:00
24.06.20199190549089500Доставка на резервни части за осигурителна техника.04.07.2019 16:00
19.06.20191906900246-2017-0060Основен ремонт на КА-1026.06.2019 16:00
19.06.20191907700246-2019-0063Доставка на електрохидравлични тласкачи, производство на фирма ЕMG Automation GmbH Германия или еквивалентно10.07.2019 16:00
18.06.20191906400246-2019-0062Подмяна операторски, инженерна станции, интерфейс, система за механични величини, защити и турбинен регулатор на Турбина - 2 в “ТЕЦ Марица изток 2” ЕАД24.07.2019 16:00
17.06.20199190519089235Доставка и монтаж на климатици28.06.2019 16:00
17.06.20191907200246-2019-0061„Доставка на резервни части за арматура на котлоагрегати тип ПК 38-4 и Еп 670-140“22.07.2019 16:00
14.06.20191907300246-2019-0060„Въвеждане в системата за управление на Енергоблок 6 на алгоритми, измервания и управление на Клапи за въздух с цел подобряване на горивния процес и намаляване на емисиите от NOх“11.07.2019 16:00
14.06.20199190479089218СМР на галерията на транспортьори 8А,Б26.06.2019 16:00
10.06.20191905500246-2019-0059Застраховка „Пожар и природни бедствия” на имущество на „ТЕЦ Марица изток 2” ЕАД16.07.2019 16:00
06.06.20191907000246-2019-0057Почистване, измиване и поддръжка на канализационни системи, пътища и шахти със специализирани автомобили в “ТЕЦ Марица Изток 2”ЕАД27.06.2019 16:00
06.06.20191905600246-2019-0058Доставка на тръбопроводна арматура за котелно оборудване09.07.2019 16:00
05.06.20191906800246-2019-0056Доставка на греси19.07.2019 16:00
31.05.20191906100246-2019-0053Доставка на резервни части за кофово съоръжение ERs 500 Man Takraf - Германия05.07.2019 16:00
31.05.20191906200246-2019-0052Механизирано пресяване, поправяне по ос и ниво на жп коловози27.06.2019 16:00
31.05.20191906500246-2019-0054„Миграция на контролери за управление на системата на Блок 1 от С 200 на С 300 в ТЕЦ „Марица изток 2 ЕАД”01.07.2019 16:00
01.08.20181809500246-2018-0096Квалификационна система с предмет Доставка на работни облекла за нуждите на работещите в „ТЕЦ Марица изток 2”ЕАД01.08.2021 16:00
22.12.20171713200246-2017-0137квалификационна система: „Доставка на метали”.31.12.2020 16:00
22.12.20171714100246-2017-0136„Доставка на добавъчни материали за заваряване”01.01.2021 16:00