Вътрешни документи на възложителя

Пазарни консултации
Виж всички новини
Отличия
Полезни връзки
Профил на купувача

Дата на създаванеРегистрационен номер на ВъзложителяУНППредмет на поръчкатаСрок за получаване на офертите
22.10.20181813300246-2018-0131Доставка на 1100 тона течна натриева основа, техническа15.11.2018 16:00
18.10.20189180899082060Изработка и доставка на оперативни дневници и документи за 2019г.29.10.2018 16:00
17.10.20181812400246-2018-0129Доставка на резервни части за прахоприготвящи системи (ППС), изнесен въздухоподгревател (ИВП), електрофилтри (ЕФ) и носеща конструкция на котлоагрегати тип Еп 670-140 (П-62)23.11.2018 16:00
17.10.20181811300246-2018-0130Доставка на резервни части за димни вентилатори тип ANN2805/1700В на котлоагрегати тип Еп 670-140 (П-62)26.11.2018 16:00
16.10.20181813800246-2018-0128Доставка на гъвкави компенсатори20.11.2018 16:00
15.10.20181810700246-2018-0127Реконструкция на KPC 205A - подмяна на честотни преобразуватели на ход на движение и въртене и цялостна подмяна на софтуера на управление на багера08.11.2018 16:00
10.10.20181812000246-2018-0126Доставка на резервни части за парни турбини13.11.2018 16:00
10.10.20181811800246-2018-0125Реконструкция на горивните уредби на прахоприготвящите системи на котел ст.№10 в „ТЕЦ Марица изток 2” ЕАД14.11.2018 16:00
09.10.20181810000246-2018-0124Доставка на кабели и проводници13.11.2018 16:00
08.10.20181813700246-2018-0123Подмяна на кондензаторни тръби на един брой кондензатор на турбина тип TCDF 3601.11.2018 16:00
08.10.20181813100246-2018-0120Доставка на резервни части за димни вентилатори тип SAF 40-25-1 и обдухващи апарати на котлоагрегати тип Еп 670-140 (П-62)12.11.2018 16:00
05.10.20181812900246-2018-0122„Доставка на два броя филтър пусков за парни турбини тип К-210/215/-130”13.11.2018 16:00
05.10.20181812800246-2018-0119Ремонт в заводски условия (РЗУ) на ролки и гирлянди08.11.2018 16:00
03.10.20181812600246-2018-0121Сервизно обслужване и извършване на аварийни ремонтни дейности на компресори в цех „ХВО и Режимии” и „Ремонтно механична база” 12.11.2018 16:00
04.10.20181813000246-2018-0117Предоставяне на тежка минна механизация за временно и възмездно използване09.11.2018 16:00
04.10.20181813600015-2017-0009Доставка на лагери специални за отговорни съоръжения, произведени с марка SKF, FAG, TIMKEN или еквивалент29.10.2018 16:00
04.10.201818131Доставка на резервни части за димни вентилатори тип SAF 40-25-1 и обдухващи апарати на котлоагрегати тип Еп 670 - 140 (П-62)12.11.2018 16:00
04.10.201818137Подмяна на кондензаторни тръби на един брой кондензатор на турбина тип TCDF 3629.10.2018 16:00
03.10.20181811600246-2018-0116Ъпгрейд на управляващата част на статична възбудителна система тип UNITROL 5000, производство на „АВВ” на Блок № 207.11.2018 16:00
28.09.20181811700246-2018-0115Доставка на тръби05.11.2018 16:00