Вътрешни документи на възложителя

Пазарни консултации
Виж всички новини
Отличия
Полезни връзки
Профил на купувача

Дата на създаванеРегистрационен номер на ВъзложителяУНППредмет на поръчкатаСрок за получаване на офертите
27.06.20179170539065710Групова застраховка „Трудова злополука” на работниците и служителите на „ТЕЦ Марица изток 2” ЕАД”07.07.2017 16:00
26.06.20171705100246-2017-0074Направа на скеле и подмяна на изолация при изпълнение на ремонтни дейности по сгради, тръбопроводи и естакади в „ТЕЦ Марица изток 2” ЕАД27.07.2017 16:00
26.06.20171706200246-2017-0073Сервизна поддръжка на пожароизвестителни инсталации и пожарогасителни инсталации в „ТЕЦ Марица изток 2 ЕАД”18.07.2017 16:00
26.06.20171707500246-2017-0075Доставка на 1100 тона течна натриева основа18.07.2017 16:00
22.06.20179170559065526Обследване на контролно измервателната система на Сгуроотвала през 2017 - 2019 г.29.06.2017 16:00
21.06.20171707400246-2017-0071Доставка на защитни обувки – цели, за нуждите на работещите в „ТЕЦ Марица изток 2” ЕАД13.07.2017 16:00
20.06.20171707300246-2017-0072Ремонт в заводски условия на редуктори28.07.2017 16:00
15.06.20171612300246-2017-0070Доставка и монтаж на гумено транспортна лента (ГТЛ) за магистрален тръбен лентов транспортьор (МТЛТ)224.07.2017 16:00
09.06.20171706900246-2017-0069Доставка на изпълнителни механизми за нуждите на ,,ТЕЦ Марица изток 2“ ЕАД04.07.2017 16:00
09.06.20171706800246-2017-0068Доставка на монолитни износоустойчиви мелещи лопатки за работни колела на мелещи вентилатори тип 3300/800/49012.07.2017 16:00
09.06.20171706300246-2017-0067Сервизно обслужване и ремонт на газомазутните инсталации на КА от 1 до 1212.07.2017 16:00
08.06.20171706500246-2017-0066Доставка на резервни части за кофово съоръжение Ers 500 – Man Takraf – Германия18.07.2017 16:00
08.06.20171706100246-2017-0063Доставка, демонтаж на старо и монтаж на ново алкалноустойчиво и киселинноустойчиво еластично покритие на йонообменни филтри и други съоръжения в цех ХВО и Режими13.07.2017 16:00
08.06.20171707000246-2017-0065Доставка на гумени листи и шнурове съгласно спецификация30.06.2017 16:00
08.06.20171706700246-2017-0064Ремонт на двигател 12 KVD и компресор от локомотив 52-23130.06.2017 16:00
06.06.20171706400246-2017-0062Доставка на механизация и транспортна техника11.07.2017 16:00
31.05.20171704900246-2017-0059Рехабилитация на релсов път на багер КРС-6А и релсов път на роторни багери03.07.2017 16:00
25.05.20171704600246-2017-0056Доставка на работни лопатки за димни вентилатори тип ANN 2805/1700B на котлоагрегати тип Еп 670-140 (П-62)10.07.2017 16:00
10.05.20171705500246-2017-0060квалификационна система с предмет „Ремонт на котелно оборудване“ 31.05.2020 16:00
07.04.20171702500246-2017-0036доставка на масла26.04.2018 16:00