Вътрешни документи на възложителя

Пазарни консултации
Виж всички новини
Отличия
Полезни връзки
Профил на купувача

Дата на създаванеРегистрационен номер на ВъзложителяУНППредмет на поръчкатаСрок за получаване на офертите
03.08.20181810300246-2018-0097Извършване на бояджийски работи по сгради и съоръжения в „ТЕЦ Марица изток 2” ЕАД10.09.2018 16:00
03.08.20181810600246-2018-0098Ремонт и доставка на резервни части за мотокари, електрокари и товарни автомобили Ивеко30.08.2018 16:00
03.08.201818104Доставка на защитни обувки28.08.2028 16:00
01.08.20181809500246-2018-0096Квалификационна система с предмет Доставка на работни облекла за нуждите на работещите в „ТЕЦ Марица изток 2”ЕАД01.08.2021 16:00
01.08.20181807000246-2018-0099Доставка на нагревни повърхности за котлоагрегати тип Еп 670-140 /П-62/18.09.2018 16:00
30.07.20181810200246-2018-0095Доставка на резервни части за котлоагрегати тип ПК 38-403.09.2018 16:00
30.07.2018180980024-2018-0094Доставка на гирлянди и ролки за транспортьори10.09.2018 16:00
17.07.20181809900246-2018-0093Доставка на скребкова верига за котлоагрегати тип ПК 38-4 и Еп 670-140 (П-62) – 4 700 м.20.08.2018 16:00
16.07.20181810100246-2018-0092Огъване на колена (гладко огънати) с размери от Ф32 ÷ Ф46521.08.2018 16:00
10.07.20181809600246-2018-0090„Нанасяне на абразивно-устойчиво, пожароустойчиво и удароустойчиво каучуково защитно покритие на пепелосмивни апарати Ду700 и Ду500”20.08.2018 16:00
03.07.20181809000246-2018-0088Доставка на 8 000 тона котелно гориво21.08.2018 16:00
29.06.20181809200246-2018-0087Сервизно обслужване и ремонт на разпалващите инсталации на КА от 1 до 1206.08.2020 16:00
22.12.20171713200246-2017-0137квалификационна система: „Доставка на метали”.31.12.2020 16:00
22.12.20171714100246-2017-0136„Доставка на добавъчни материали за заваряване”01.01.2021 16:00
10.05.20171705500246-2017-0060квалификационна система с предмет „Ремонт на котелно оборудване“ 31.05.2020 16:00
01.02.20171700700246-2017-0011Доставка на осветителни тела и консумативи за тях31.01.2020 16:00
23.11.20161611700246-2016-0122Създаване на квалификационна система: "Доставка на електроматериали"30.11.2021 16:00
29.08.20161608500246-2016-0087Доставка на консумативи за принтери и мултифункционални системи28.08.2019 16:00