Вътрешни документи на възложителя

Пазарни консултации
Виж всички новини
Отличия
Полезни връзки
Профил на купувача

Регистрационен номер на ВъзложителяУНППредмет на поръчката
9190969094670Доставка на водопроводно оборудване
9190909094671Застраховка „Гражданска отговорност” на моторните превозни средства, собственост на „ТЕЦ Марица изток 2” ЕАД
1915400246-2019-0130Доставка на помпи
19149Ремонт на байпасен газоход на КА-10
1915500246-2019-0129"Обследване на състоянието, технически решения и авторски надзор при настройката на опорно-окачващата система на топлотехническо оборудване на Блок № 5 (КА-9, ТА-5) и изпълнение на работи по оптимизация натоварването на лапите на цилиндрите на ТА-5"
1915600246-2017-0011Доставка на осветителни тела и консумативи за тях
1914200246-2019-0128Сервизно обслужване на разпалващите инсталации на КА-1÷12
9190879094392Регулиране вертикална планировка на участък с голяма натовареност в района на Дирекция „Ремонти”
1911900246-2019-0124Доставка на нагревни повърхности за конвективен паропрегревател с входящ и изходящ колектор на КА-3
1914500246-2019-0127Доставка на резервни части за роторни изгребвачи
1915300246-2019-0126Ремонт в заводски условия (РЗУ) на ролки и гирлянди
1914800246-2019-0125Доставка на носеща конструкция на котлоагрегати тип Еп 670-140 (П-62)
1911800246-2019-0123Доставка на нагревни повърхности за котлоагрегати тип Еп 670-140 (П-62)
1914400246-2019-0122Извършване на ежедневна сервизна дейност и планови ремонти на ЕФ, ИВП, газоходи и въздуховоди на котли ПК 38-4 и П-62
1914300246-2019-0121Реконструкция на горивните уредби на прахоприготвящите системи на котел ст.№9 в „ТЕЦ Марица изток 2” ЕАД”
1914100246-2019-0120Ремонт на спомагателни съоръжения в Турбинен цех
1914000246-2019-0119"Ремонт на арматура в Турбинен цех"
1914600246-2019-0118Доставка на тръби
1911500246-2019-0116Повишаване степента на сяроочистване на СОИ 1/2 и СОИ 3/4 до не по-малко от 97%
1809500246-2018-0096Квалификационна система с предмет Доставка на работни облекла за нуждите на работещите в „ТЕЦ Марица изток 2”ЕАД