Вътрешни документи на възложителя

Пазарни консултации
Виж всички новини
Отличия
Полезни връзки
Профил на купувача

Дата на създаванеРегистрационен номер на ВъзложителяУНППредмет на поръчкатаСрок за получаване на офертите
18.06.201818086Ремонт на ротора на Генератор 6 21.06.2018 13:00
14.06.20189180649077244„Ремонт и поддръжка на пожарогасители, зареждане на бутилки със сгъстен въздух, техническо обслужване и ремонт на въздушно дихателни апарати (ВДА) в „ТЕЦ Марица Изток 2” ЕАД” по 2 обособени позиции22.06.2018 16:00
14.06.20189180659077233Строително - монтажни работи по земното платно на железен път29.06.2018 16:00
12.06.20181808100246-2018-0078„Доставка на технически, електроконтактни манометри, трансмитери за налягане, датчици за температурен контрол, модули за системи за управление и резервни части КИП за цехове, ХВО, СОИ от 1 до 8”05.07.2018 16:00
11.06.20181808200246-2018-0077Доставка на резервни части за арматура производство на ЛДМ05.07.2018 16:00
08.06.20181807700246-2018-0076Доставка на помпи и части за помпи02.07.2018 16:00
07.06.20181808000246-2018-0075„Извършване на консултативни прегледи и лечение на ортопедични и травматологични заболявания на работещите в „ТЕЦ Марица изток 2” ЕАД”09.07.2018 16:00
06.06.20181803400246-2018-0072Доставка на резервни части за турбинно, електрическо и КИП оборудване и извършване на технически консултантски услуги11.07.2018 16:00
06.06.20181805200246-2018-0071Доставка на ел. двигатели 6 kV за главен корпус, сероочистващи инсталации 1 - 8 вкл. и въглищно стопанство10.07.2018 16:00
06.06.20181807500246-2018-0073Доставка на електрооборудване за реализация на земна защита на секции 13РА/Б03.07.2018 16:00
06.06.20181807800246-2018-0074Доставка на механизация и транспортна техника11.07.2018 16:00
05.06.20181807900246-2018-0070Извършване на бояджийски работи по сгради и съоръжения в „ТЕЦ Марица изток 2” ЕАД10.07.2018 7:07
18.05.20181807100246-2018-0069„Доставка на резервни части за булдозери LIEBHERR PR 754“ и BD-155”02.07.2018 16:00
14.05.20181806000246-2018-0065Услуги свързани с извършване на средни ремонтни дейности по основни и спомагателни съоръжения в цех СОИ бл.1-418.06.2018 16:00
14.05.20181802000246/2018/0066Доставка на опорен лагер въртене горна багерна част (ГБЧ) на комбинирано роторно съоръжение (КРС) “Strahan & Hensaw 19.06.2018 16:00
08.05.20181804700246-2018-0059Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на 1 бр. блочен трансформатор 210 МVА, 18/121 кV за Блок №1, и демонтаж на съществуващия трансформатор20.06.2018 16:00
22.12.20171713200246-2017-0137квалификационна система: „Доставка на метали”.31.12.2020 16:00
22.12.20171714100246-2017-0136„Доставка на добавъчни материали за заваряване”01.01.2021 16:00
10.05.20171705500246-2017-0060квалификационна система с предмет „Ремонт на котелно оборудване“ 31.05.2020 16:00
01.02.20171700700246-2017-0011Доставка на осветителни тела и консумативи за тях31.01.2020 16:00