Вътрешни документи на възложителя

Пазарни консултации
Виж всички новини
Отличия
Полезни връзки
Профил на купувача

Дата на създаванеРегистрационен номер на ВъзложителяУНППредмет на поръчкатаСрок за получаване на офертите
20.04.20181805900246/2018/0055Доставка на греси07.06.2018 16:00
20.04.201818037Доставка на резервни части за роторни изгребвачи 21.05.2018 16:00
19.04.20181805800246-2018-0053Доставка на оборудван шкаф с модули за управление за блок 814.05.2018 16:00
18.04.20181805500246-2018-0052Доставка на негасена калциева вар14.05.2018 16:00
18.04.20189180369075100Подмяна на регенерационен тръбопровод за сярна киселина на КОИ бл.3 и КОИ бл.4 с тръбопровод от полипропилен хомополимер и изграждане на система за транспортиране на 96%-на сярна киселина от ПРК-1,2 до дозатор-мерници на ВПИ-3, КОИ-2, БОИ-5, БОИ-704.05.2018 16:00
17.04.20181804100246-2018-0051Доставка на резервни части за кофово съоръжение ERs 500 Man Takraf - Германия28.05.2018 16:00
17.04.20181802700246-2018-0050Подмяна операторски, инженерна станции, интерфейс, система за механични величини, защити и турбинен регулатор на Турбина-2 в „ТЕЦ Марица изток 2“ ЕАД28.05.2018 16:00
16.04.20181805300246-2018-0049Доставка на запорна арматура за нуждите на цех СОИ 5-822.05.2018 16:00
12.04.20181805600246-2018-0047Ремонт на спомагателни съоръжения в ч.890МВт. на турбинен цех30.04.2018 16:00
12.04.20181805400246-2018-0046Превоз на вагони от гара Раднево до гара ТЕЦ 2 и поддържане на железен път с тежка железопътна техника14.05.2018 16:00
12.04.20181804800246/2018/0048“Въвеждане в експлоатация на допълнителна станция за имисионен контрол на „ТЕЦ Марица изток 2“ ЕАД в района на енергиен комплекс „Марица изток“10.05.2018 16:00
30.03.20181801200246-2018-0045Доставка на тръби за кондензатори08.05.2018 16:00
27.03.20181804200246-2018-0044“Реинженеринг в ИУМС на управление на клапи бриди, байпаси и смесители на ИВП към котли 3 и 4“24.04.2018 16:00
27.03.20181803100246-2018-0042„Доставка хардуерни компоненти и Софтуер за ъпгрейд на система „TOSMAP DS” на Блокове - 1, 3 и 4 в „ТЕЦ Марица изток 2“ ЕАД“10.05.2018 16:00
27.03.20181802100246/2018/0040Доставка на масла14.05.2018 16:00
27.03.20181801600246/2018/0039Доставка на нагревни повърхности за котлоагрегати тип ПК 38-402.05.2018 16:00
19.03.20181804000246/2018/0038Доставка на бензин А-9503.05.2018 16:00
19.03.20181803600246-2018-0037Доставка на резервни части за челни товарачи24.04.2018 16:00
16.03.20181803900246-2018-0036Реконструкция на технологична схема за захранване с вода на обдухващи апарати на КА-9-1223.04.2018 16:00
22.12.20171713200246-2017-0137квалификационна система: „Доставка на метали”.31.12.2020 16:00