Вътрешни документи на възложителя

Пазарни консултации
Виж всички новини
Отличия
Полезни връзки
Профил на купувача

Дата на създаванеРегистрационен номер на ВъзложителяУНППредмет на поръчкатаСрок за получаване на офертите
21.02.201919014Доставка на мелещи износоустойчиви лопатки за работни колела на мелещи вентилатори25.03.2019 16:00
20.02.201919033Доставка на LED лампи и прожектори05.03.2019 16:00
19.02.20191901900246-2019-0014Доставка на ЛПС за защита на главата, очите, слуха, горните крайници и ЛПС за защита от влага и дъжд12.03.2019 16:00
18.02.20199190169085747Доставка на резервни части за Редуктор KC2HD25.02.2019 16:00
18.02.20199190149085744„Изграждане на складово помещение за РСПБЗН в „ТЕЦ Марица изток 2” ЕАД”05.03.2019 16:00
19.02.20199190109085811Изработка и доставка на резервни части за изгребвачи на варовик (СОИ) 1-426.02.2019 16:00
18.02.20199190159085732„Абонаментно поддържане на програмна система TEREZA.NET”25.02.2019 16:00
18.02.20191903000246-2019-0016Доставка на защитни обувки половинки22.03.2019 16:00
18.02.20191901600246-2019-0015Доставка на гуми12.03.2019 16:00
15.02.20199190099085700Извънгаранционно техническо обслужване на МТО – водоотливна система – „Външен“ и „Вътрешен“ пръстен за предупреждение при бедствия и аварии в „ТЕЦ Марица изток 2“ ЕАД26.02.2019 16:00
15.02.20191902000246-2019-0013Ремонт на ротора на Генератор №714.03.2019 16:00
11.02.20191901500246-2019-0011Доставка на технически газове и еталонни газови смеси06.03.2019 16:00
11.02.20191900500246-2019-0012Доставка на помпи, помпени агрегати и резервни части за помпи турбинно оборудване18.03.2019 16:00
04.02.201919013 00246-2019-0010Ремонт на вътрешната облицовка на 2 бр. бункери за сурови въглища на КА-3 и КА-405.03.2019 16:00
31.01.20191900900246-2019-0009Доставка на уплътнителни и топлоизолационни материали26.02.2019 16:00
28.01.20191900700246-2019-0007Доставка на мембранни блокове около горивната уредба на котлоагрегат 1206.03.2019 16:00
22.01.20191900200246-2019-0004Доставка на резервни части за булдозер LIEBHERR PR 75427.02.2019 16:00
01.08.20181809500246-2018-0096Квалификационна система с предмет Доставка на работни облекла за нуждите на работещите в „ТЕЦ Марица изток 2”ЕАД01.08.2021 16:00
22.12.20171713200246-2017-0137квалификационна система: „Доставка на метали”.31.12.2020 16:00
22.12.20171714100246-2017-0136„Доставка на добавъчни материали за заваряване”01.01.2021 16:00