Вътрешни документи на възложителя

Пазарни консултации
Виж всички новини
Отличия
Полезни връзки
Профил на купувача

Дата на създаванеРегистрационен номер на ВъзложителяУНППредмет на поръчкатаСрок за получаване на офертите
13.12.201818166Подмяна на кондензаторни тръби на един брой кондензатор на турбина тип TCDF 36"14.01.2019 16:00
13.12.201818162„Ремонт на кранови пътища в „ТЕЦ Марица изток 2” ЕАД 15.01.2019 16:00
07.12.20181815000246-2018-0151Охрана на територията и имущество собственост на „ТЕЦ Марица изток 2“ ЕАД09.01.2019 16:00
07.12.20189180959084035Застраховка Гражданска отговорност на МПС, собственост на „ТЕЦ Марица изток 2 ЕАД17.12.2018 16:00
05.12.20181815400246-2018-0150Въвеждане в системата за управление на Енергоблок 8 на алгоритми, измервания и управление на Клапи за въздух с цел подобряване на горивния процес и намаляване на емисиите от NOх 02.01.2019 16:00
03.12.20181815100246-2017-0137Доставка на метали14.12.2018 16:00
26.11.20181814500246-2018-0149Доставка на резервни части за работни колела на мелещи вентилатори тип 150/27007.01.2019 16:00
22.11.20181815700246-2018-0144Доставка на бутилирана трапезна вода14.12.2018 16:00
22.11.20181815800246-2018-0148Доставка на резервни части за комбинирани роторни съоръжения по конструктивна документация03.01.2019 16:00
22.11.20181815300246-2018-0147Доставка на резервни части за реконструкция на тръбопровод за пара от колектор 7 ata към калориферите на КА - 9, 10, 11, 1203.01.2019 16:00
22.11.20181815500246-2018-0146Ремонт на ротора на генератор № 817.12.2018 16:00
21.11.20181815900246-2018-0145Ремонт и доставка на резервни части за мотокари и електрокари 17.12.2018 16:00
15.11.20181813500246-2018-0143Абонаментно сервизно поддържане на Автоматични пожароизвестителни инсталации (АПИИ), Автоматични пожарогасителни инсталации (АПГИ) и връзката им с Централизираната система за мониторинг (ЦСМ)19.12.2018 16:00
13.11.20181814300246-2018-0142Доставка на резервни части за валкови сита и дробилки14.12.2018 16:00
01.08.20181809500246-2018-0096Квалификационна система с предмет Доставка на работни облекла за нуждите на работещите в „ТЕЦ Марица изток 2”ЕАД01.08.2021 16:00
22.12.20171713200246-2017-0137квалификационна система: „Доставка на метали”.31.12.2020 16:00
22.12.20171714100246-2017-0136„Доставка на добавъчни материали за заваряване”01.01.2021 16:00
10.05.20171705500246-2017-0060квалификационна система с предмет „Ремонт на котелно оборудване“ 31.05.2020 16:00
01.02.20171700700246-2017-0011Доставка на осветителни тела и консумативи за тях31.01.2020 16:00
23.11.20161611700246-2016-0122Създаване на квалификационна система: "Доставка на електроматериали"30.11.2021 16:00