Вътрешни документи на възложителя

Пазарни консултации
Виж всички новини
Отличия
Полезни връзки
Профил на купувача

Дата на създаванеРегистрационен номер на ВъзложителяУНППредмет на поръчката
16.10.201919115Повишаване степента на сяроочистване на СОИ 1/2 и СОИ 3/4 до не по-малко от 97%
16.10.20199190859093519„Доставка на лепило за студена вулканизация”, по спецификация
15.10.201919135„Нанасяне на високотехнологични покрития чрез свръхзвукова газопламъчна пулверизация (НVOF процес) върху работни повърхнини на елементи на котли ПК 38-4 и ЕП 670-140”
16.10.20199190849093512Доставка на резервни части към системи за задвижване на клапи суров газ и байпасни клапи
11.10.20191912000246-201-0113Доставка на резервни части за КРУ 6 кV, контролери и енергетично оборудване
11.10.20191913600246-2019-0112Доставка на резервни части за редуктор PX8100R3-RRH-4 или еквивалентно
10.10.20199190839093310Реконструкция на уширение на писта две
04.10.20191911600246-2019-0111Ремонт на кран козлови едногредов Q=5t; Lk=6+2x1m; H=24m
04.10.20191911700246-2019-0108Доставка на скребкова верига за котлоагрегати тип ПК 38-4 и Еп 670-140 (П-62) – 3 000 м
04.10.20191912100246-2019-0110Доставка на технически електроконтактни манометри, трансмитери за налягане, датчици за контрол на прахов и мазутен факел и резервни части КИП
03.10.20191909300246-2019-0107Ремонт в заводски условия на части от турбини тип TCDF – 36", К-165-130, К-232-130 и от генератори тип: TASK и тип: ТВВ 220-2Е
02.10.20191912300246-2019-0109Доставка на 950 тона течна натриева основа, техническа
04.10.20199190769093105Доставка на инертни материали
01.10.20199190789093017Реновиране паркинг за автомобили в “ТЕЦ Марица Изток 2” ЕАД
01.10.20191912200246-2019-0098Доставка на 180 тона амонячна вода 25%-на
01.10.20191912500246-2019-0099Съвместяване на работата на димни вентилатори 10А и 10Б с котел 12
24.09.20191908600246-2019-0095Доставка на резервни части за прахоприготвящи системи (ППС), изнесен въздухоподгревател (ИВП), хидрошлакоотделяне (ХШО) и електрофилтри (ЕФ) на котлоагрегати тип Еп 670-140 (П-62)
19.09.20191909400246-2019-0094Сервизна поддръжка на БТМ, помпи и Абсорбери в цех СОИ 5-8
18.09.20191910900246-2019-0092Доставка на гирлянди и ролки за транспортьори
18.09.20191910500246-2019-0091Доставка на резервни части за шламови помпи