Вътрешни документи на възложителя

Пазарни консултации
Виж всички новини
Отличия
Полезни връзки
Профил на купувача

Дата на създаванеРегистрационен номер на ВъзложителяУНППредмет на поръчкатаСрок за получаване на офертите
29.08.20161608500246-2016-0087Доставка на консумативи за принтери и мултифункционални системи28.08.2019 16:00
23.11.20161611700246-2016-0122Създаване на квалификационна система: "Доставка на електроматериали"30.11.2021 16:00
01.02.20171700700246-2017-0011Доставка на осветителни тела и консумативи за тях31.01.2020 16:00
10.05.20171705500246-2017-0060квалификационна система с предмет „Ремонт на котелно оборудване“ 31.05.2020 16:00
22.12.20171714100246-2017-0136„Доставка на добавъчни материали за заваряване”01.01.2021 16:00
22.12.20171713200246-2017-0137квалификационна система: „Доставка на метали”.31.12.2020 16:00
01.08.20181809500246-2018-0096Квалификационна система с предмет Доставка на работни облекла за нуждите на работещите в „ТЕЦ Марица изток 2”ЕАД01.08.2021 16:00
18.02.20191903000246-2019-0016Доставка на защитни обувки половинки22.03.2019 16:00
21.02.20191901400246-2019-0017Доставка на мелещи износоустойчиви лопатки за работни колела на мелещи вентилатори25.03.2019 16:00
26.02.20191903500246-2019-0020Доставка на два броя нови автомобили до седем места27.03.2019 16:00
26.02.20191902800246-2019-0019Доставка на система за повдигане на товари26.03.2019 16:00
26.02.20191902500246-2019-0021Доставка на защитни обувки за нуждите на работещите в „ТЕЦ Марица изток 2“ЕАД22.03.2019 16:00
27.02.20191902600246-2019-0022Извършване на основен ремонт на подгреватели ниско налягане №2, 3, 4, подгреватели високо налягане №5, 6, 7 и охладител пара от уплътненията на ТА-625.03.2019 16:00
27.02.20191902100246-2019-0025Ремонт в заводски условия на детайли от цилиндър средно налягане (ЦСН) на ТА-804.04.2019 16:00
27.02.20191902900246-2019-0024Доставка на бензин А 95 – 40 000 литра11.04.2019 16:00
27.02.201919027Реализация на част „Електрическа“ към работен проект за изграждане на пето дюзово ниво, отражателни пръстени, реконструкция, модернизация и промяна на местоположението на капкоуловителя и реконструкция и модернизация на тръбопроводите за окисляващ въздух 25.03.2019 16:00
20.03.201919024Доставка на гумено транспортна лента (ГТЛ) за транспортьори29.04.2019 16:00
20.03.201919031Ъпгрейд на управляващата част на статична възбудителна система тип UNITROL 5000, производство на „АВВ” на Блок № 222.04.2019 16:00
22.03.20191903600246-2019-0026Ремонт на спомагателни съоръжения в част 890 МВт на турбинен цех07.05.2019 16:00