Вътрешни документи на възложителя

Пазарни консултации
Виж всички новини
Отличия
Полезни връзки
Профил на купувача

Дата на създаванеРегистрационен номер на ВъзложителяУНППредмет на поръчкатаСрок за получаване на офертите
15.05.20199190419088312„Доставка на броячи на оси”27.05.2019 16:00
22.04.20191905300246-2019-0042Извършване на процедури за калибриране на средствата за измерване на емисии от неподвижни източници и калибриране на средствата за измерване на пунктове за измерване на имисии 27.05.2019 16:00
25.04.20191905000246-2019-0045Сервизно обслужване и ремонт на 12 броя асансьорни уредби и подемни платформи28.05.2019 16:00
25.04.20191904300246-2019-0046Доставка и монтаж на защитно антиабразивно и антикорозионно покритие за СОИ 5-830.05.2019 16:00
13.05.20191905700246-2019-0048Обследване на състоянието, технически решения и авторски надзор при настройката на опорно-окачващата система на топлотехническо оборудване на Блок № 6 (КА-10, ТА-6) и изпълнение на работи по оптимизация натоварването на лапите на цилиндрите на ТА-6 в „ТЕ04.06.2019 16:00
17.05.20191905900246-2019-0049Реконструкция и модернизация на Помпена станция при СОИ 7 и 810.06.2019 16:00
08.05.20191904200246-2019-0047Основен ремонт на работни колела за мелещи вентилатори тип 3300/800/490, 150/270 и 90/6011.06.2019 16:00
29.08.20161608500246-2016-0087Доставка на консумативи за принтери и мултифункционални системи28.08.2019 16:00
01.02.20171700700246-2017-0011Доставка на осветителни тела и консумативи за тях31.01.2020 16:00
10.05.20171705500246-2017-0060квалификационна система с предмет „Ремонт на котелно оборудване“ 31.05.2020 16:00
22.12.20171713200246-2017-0137квалификационна система: „Доставка на метали”.31.12.2020 16:00
22.12.20171714100246-2017-0136„Доставка на добавъчни материали за заваряване”01.01.2021 16:00
01.08.20181809500246-2018-0096Квалификационна система с предмет Доставка на работни облекла за нуждите на работещите в „ТЕЦ Марица изток 2”ЕАД01.08.2021 16:00
23.11.20161611700246-2016-0122Създаване на квалификационна система: "Доставка на електроматериали"30.11.2021 16:00