Вътрешни документи на възложителя

Пазарни консултации
Виж всички новини
Отличия
Полезни връзки
Профил на купувача

Дата на създаванеРегистрационен номер на ВъзложителяУНППредмет на поръчкатаСрок за получаване на офертите
29.08.20161608500246-2016-0087Доставка на консумативи за принтери и мултифункционални системи28.08.2019 16:00
23.11.20161611700246-2016-0122Създаване на квалификационна система: "Доставка на електроматериали"30.11.2021 16:00
01.02.20171700700246-2017-0011Доставка на осветителни тела и консумативи за тях31.01.2020 16:00
10.05.20171705500246-2017-0060квалификационна система с предмет „Ремонт на котелно оборудване“ 31.05.2020 16:00
22.12.20171714100246-2017-0136„Доставка на добавъчни материали за заваряване”01.01.2021 16:00
22.12.20171713200246-2017-0137квалификационна система: „Доставка на метали”.31.12.2020 16:00
01.08.20181809500246-2018-0096Квалификационна система с предмет Доставка на работни облекла за нуждите на работещите в „ТЕЦ Марица изток 2”ЕАД01.08.2021 16:00
22.04.20191905300246-2019-0042Извършване на процедури за калибриране на средствата за измерване на емисии от неподвижни източници и калибриране на средствата за измерване на пунктове за измерване на имисии 27.05.2019 16:00
25.04.20191905000246-2019-0045Сервизно обслужване и ремонт на 12 броя асансьорни уредби и подемни платформи28.05.2019 16:00
25.04.20191904300246-2019-0046Доставка и монтаж на защитно антиабразивно и антикорозионно покритие за СОИ 5-830.05.2019 16:00
08.05.20191904200246-2019-0047Основен ремонт на работни колела за мелещи вентилатори тип 3300/800/490, 150/270 и 90/6011.06.2019 16:00
13.05.20191905700246-2019-0048Обследване на състоянието, технически решения и авторски надзор при настройката на опорно-окачващата система на топлотехническо оборудване на Блок № 6 (КА-10, ТА-6) и изпълнение на работи по оптимизация натоварването на лапите на цилиндрите на ТА-6 в „ТЕ04.06.2019 16:00
17.05.20191905900246-2019-0049Реконструкция и модернизация на Помпена станция при СОИ 7 и 810.06.2019 16:00
15.05.20199190419088312„Доставка на броячи на оси”27.05.2019 16:00