Вътрешни документи на възложителя

Пазарни консултации
Виж всички новини
Отличия
Полезни връзки
Профил на купувача

Дата на създаванеРегистрационен номер на ВъзложителяУНППредмет на поръчкатаСрок за получаване на офертите
29.08.20161608500246-2016-0087Доставка на консумативи за принтери и мултифункционални системи28.08.2019 16:00
23.11.20161611700246-2016-0122Създаване на квалификационна система: "Доставка на електроматериали"30.11.2021 16:00
01.02.20171700700246-2017-0011Доставка на осветителни тела и консумативи за тях31.01.2020 16:00
10.05.20171705500246-2017-0060квалификационна система с предмет „Ремонт на котелно оборудване“ 31.05.2020 16:00
08.08.20191909800246-2017-0136Доставка на добавъчни материали за заваряване27.08.2019 16:00
22.12.20171714100246-2017-0136„Доставка на добавъчни материали за заваряване”01.01.2021 16:00
21.08.20191908100246-2017-0137Доставка на метали03.09.2019 16:00
22.12.20171713200246-2017-0137квалификационна система: „Доставка на метали”.31.12.2020 16:00
01.08.20181809500246-2018-0096Квалификационна система с предмет Доставка на работни облекла за нуждите на работещите в „ТЕЦ Марица изток 2”ЕАД01.08.2021 16:00
23.07.20191907800246-2019-0072Доставка на резервни части за котлоагрегати - тип ПК 38-426.08.2019 16:00
02.08.20191909000246-2019-0078Доставка на филтри и филтрационни елементи26.08.2019 16:00
07.08.20191909700246-2019-0079Извършване на задължителни профилактични медицински прегледи на персонала на „ТЕЦ Марица изток 2“ ЕАД28.08.2019 16:00
15.08.20191909900246-2019-0080Доставка на варовик за сяроочистващи инсталации (СОИ) на „ТЕЦ Мари-ца изток 2” ЕАД14.09.2019 16:00
16.08.20191910100246-2019-0081"Въвеждане в системата за управление на Енергоблок 7 на алгоритми, измервания и управление на Клапи за въздух с цел подобряване на горивния процес и намаляване на емисиите от NOх"11.09.2019 16:00
20.08.20191910200246-2019-0082Авариен ремонт на Генератор № 820.09.2019 16:00
22.08.20191908800246-2019-0083Доставка на дизелово гориво – 900 000 литра07.10.2019 16:00
19.08.20199190699091540„Доставка и монтаж на климатици”, по Спецификация – Приложение №130.08.2019 16:00