Вътрешни документи на възложителя

Пазарни консултации
Виж всички новини
Отличия
Полезни връзки
Профил на купувача

Дата на създаванеРегистрационен номер на ВъзложителяУНППредмет на поръчката
11.11.201919142Сервизно обслужване на разпалващите инсталации на КА-1÷12
11.11.2019919087Регулиране вертикална планировка на участък с голяма натовареност в района на Дирекция „Ремонти”
08.11.20199190889094364„Измерване на емисиите на живак в отпадъчните газове след сероочистващите инсталации (СОИ) на „ТЕЦ Марица изток 2” ЕАД”
08.11.20191911900246-2019-0124Доставка на нагревни повърхности за конвективен паропрегревател с входящ и изходящ колектор на КА-3
07.11.20191914500246-2019-0127Доставка на резервни части за роторни изгребвачи
06.11.201919153Ремонт в заводски условия (РЗУ) на ролки и гирлянди
06.11.20199190899094303Доставка на елементи за тръбни инсталации от PPR в СОИ и ИОГ
05.11.20191914800246-2019-0125Доставка на носеща конструкция на котлоагрегати тип Еп 670-140 (П-62)
04.11.201919138Доставка на резервни части за транспортьори и багери по конструктивна документация
04.11.20191911800246-2019-0123Доставка на нагревни повърхности за котлоагрегати тип Еп 670-140 (П-62)
31.10.20191914400246-2019-0122Извършване на ежедневна сервизна дейност и планови ремонти на ЕФ, ИВП, газоходи и въздуховоди на котли ПК 38-4 и П-62
29.10.20191914300246-2019-0121Реконструкция на горивните уредби на прахоприготвящите системи на котел ст.№9 в „ТЕЦ Марица изток 2” ЕАД”
28.10.20191914100246-2019-0120Ремонт на спомагателни съоръжения в Турбинен цех
28.10.20191914000246-2019-0119"Ремонт на арматура в Турбинен цех"
25.10.20191914600246-2019-0118Доставка на тръби
17.10.20191913400246-2019-0115Софтуерно обслужване на Информационна управляваща микропроцесорна система (ИУМС) в „ТЕЦ Марица изток 2” ЕАД
16.10.20191911500246-2019-0116Повишаване степента на сяроочистване на СОИ 1/2 и СОИ 3/4 до не по-малко от 97%
15.10.20191913500246-2019-0114„Нанасяне на високотехнологични покрития чрез свръхзвукова газопламъчна пулверизация (НVOF процес) върху работни повърхнини на елементи на котли ПК 38-4 и ЕП 670-140”
01.08.20181809500246-2018-0096Квалификационна система с предмет Доставка на работни облекла за нуждите на работещите в „ТЕЦ Марица изток 2”ЕАД
22.12.20171713200246-2017-0137квалификационна система: „Доставка на метали”.