Вътрешни документи на възложителя

Пазарни консултации
Виж всички новини
Отличия
Полезни връзки
Профил на купувача

Архив: 2012

Регистрационен номер на ВъзложителяУНППредмет на поръчката
912228Застраховка „Гражданска отговорност” на МПС, собственост на „ТЕЦ Марица изток 2” ЕАД
912213Извършване на куриерски услуги: приемане, пренасяне и доставка на документални и колетни пратки от офисите на „ТЕЦ Марица изток 2” ЕАД до посочени от страна на подателя адреси на територията на страната
912196Изграждане на пункт за технически контрол в района на „Депо твърди битови, промишлени и опасни отпадъци”
912185Изграждане на пешеходна алея до административна сграда на Дирекция „Ремонти”
912186„Изграждане на покривна конструкция на транспортьор 8 А,Б”
912184Независима оценка на дълготрайните материални и нематериални активи (ДМА и ДНА) на „ТЕЦ Марица изток 2” ЕАД
912183Подмяна на бандажни гривни за дизелов локомотив 52-231
912170Доставка на вулканизационни материали за топла вулканизация
912157Изготвяне на проект за реконструкция и модернизация на клапи суров газ и байпасни клапи на газоходи към СОИ
912133“Доставка на въздушен винтов компресор с вграден изсушител”
912122„Избор на консултант за "Техническа помощ при затваряне на финансов мемурандум 2001 BG 16 P PE 004 "Изграждане на сероочистващи инсталации за блокове 5 и 6 на "ТЕЦ Марица изток 2" ЕАД, България, по ИСПА/КФ /Регламент 1164/94/”
912117Избор на консултант по смисъла на ЗУТ за инвестиционен проект „Изграждане на стопанство за инструментален въздух в цех „Котелен”: част 700МW” в „ТЕЦ Марица Изток 2” ЕАД
912115“Доставка на опорен пръстен за горна багерна част”
912103„Пресертифициране, сертифициране и обучение по заваръчни процеси”