Вътрешни документи на възложителя

Пазарни консултации
Виж всички новини
Отличия
Полезни връзки
Профил на купувача

Архив: 2013

Дата на създаванеРегистрационен номер на ВъзложителяУНППредмет на поръчката
30.12.2013913165Механична обработка в заводски условия на корпусите и валовете на лагерни блокове за МВ
27.12.2013913166Закупуване и доставка на винетни стикери за автомобилите на "ТЕЦ Марица изток 2" ЕАД
17.12.2013913163Комплексна психодиагностика на личностни и делови качества на ръководители и млади специалисти от „ТЕЦ Марица изток 2”ЕАД
14.12.2013913137Застраховка „Гражданска отговорност” на МПС, собственост на „ТЕЦ Марица изток 2” ЕАД
16.12.2013913164Доставка на лепило за студена вулканизация
09.12.2013913161„Доставка на оборудване за мазутни инсталации КА1 ÷ КА8 част 700MW”
30.12.201313133„Доставка на резервни части за димен вентилатор тип TA-ICD #18.5 за котлоагрегати тип ПК 38-4”
30.12.201313131„Доставка на резервни части за обдухващ апарат тип WLB 90 за котлоагрегати тип Еп 670-140 (П-62)”
02.12.2013913151Изграждане на комплексна измервателна модулна телеметрична компютърна информационна система за мониторинг и превенция на водоотливната система, обхващаща водосборната зона на "ТЕЦ Марица изток 2" ЕАД ”
25.11.2013913156Сервизно поддържане на една трета идеална част от "Система за ранно предупреждаване на замърсяване на приземния слой въздух със серен диоксид, азотни оксиди и прах, вследствие неблагоприятни метеорологични условия (СРП)"
17.12.201313125„Нанасяне на високотехнологични покрития чрез свръхзвукова газопламъчна пулверизация (HVOF процес) върху работни повърхнини на елементи от котли и димни вентилатори”
27.11.2013913155Доставка на подвески пружинни “Lisega”
25.11.2013913153„Изследване на възможността за подобряване на горивния процес на котел ст.№4, чрез промени в ППС”
25.11.2013913154Доставка на оборудване за металорежещи машини
06.12.201313116Дефектоскопен и технологичен контрол на метала и заваръчните съединения на Блок №7 по време на Рехабилитация - 2014
12.11.2013913148Доставка на джонтови връзки комплект
03.12.201313117Доставка на сярна киселина
04.12.201313108Доставка, контрол при монтажа, настройка и пуск на 3 броя водоструйни обдухващи апарата с 1 брой шкаф за управление за КА-1
16.12.201313093Доставка на енергетично оборудване
11.12.201313111„Доставка на колена и крепежни елементи за нагревни повърхности за котлоагрегати тип ПК 38-4”