Вътрешни документи на възложителя

Пазарни консултации
Виж всички новини
Отличия
Полезни връзки
Профил на купувача

Архив: 2014

Дата на създаванеРегистрационен номер на ВъзложителяУНППредмет на поръчката
30.12.20141421400246-2014-0221„Доставка на резервни части за димен вентилатор тип SAF 40-25-1”
30.12.20141422200246-2014-0220Доставка, контрол при монтажа, настройка и пуск на 3 броя водоструйни обдухващи апарата с 1 брой шкаф за управление за КА-2
30.12.20141421800246-2014-0219Среден ремонт на КА-3
30.12.20141421200246-2014-0218Оценка на техническото състояние и определяне на остатъчният ресурс на елементи от съоръжения на „ТЕЦ Марица изток 2” ЕАД
30.12.20141422000246-2014-0216Рехабилитация на съоръжения за претоварване на въглища
30.12.20141421900246-2014-0215Среден ремонт на КА-4
30.12.20141421600246-2014-0217Доставка на дюза спирална за абсорбер
30.12.2014914202“Доставка на оборудване за управление на клапи по Блокове-1, 3 и 4 с цел намаляване емисиите, отделяни от котли 1 и 2 и от 5 до 8”
30.12.20141421500246-2014-0222Доставка на резервни части за багерни помпи тип „HABERMAN” NP 350/630 и NPK 350/1060
30.12.20141421300246-2014-0223Ремонт на арматура в турбинен цех
30.12.20141419200246-2014-0214Основен ремонт на нагревни повърхности и обшивка на КА-1 и КА-2
17.12.2014914197Доставка на части за инсталация за инструментален въздух
17.12.20141418600246-2014-0213Доставка на мелещи стоманени сфери за барабанно-топкови мелници в цех СОИ бл.1-4
16.12.2014914195Доставка на винетни стикери за автомобилите на "ТЕЦ Марица изток 2" ЕАД
16.12.20141417700246-2014-0212Доставка на скребкова верига за котлоагрегати тип ПК 38-4 и Еп 670-140 (П-62)
16.12.20141421000246-2014-0211Дефектоскопен и технологичен контрол на метала и заваръчните съединения на блок № 1 по време на основен ремонт – 2015г.
16.12.2014914190Абонаментно сервизно поддържане на климатични системи и климатизатори на багери, генератори, технологични и офис помещения в “ТЕЦ Марица Изток 2” ЕАД
16.12.20141420700246-2014-0210Доставка на резервни части за помпи “Warman
16.12.20141420400246-2014-0209Доставка на резервни части за помпи турбинно оборудване
16.12.20141418500246-2014-0208Доставка на метали