Вътрешни документи на възложителя

Пазарни консултации
Виж всички новини
Отличия
Полезни връзки
Профил на купувача

Архив: 2015

Дата на създаванеРегистрационен номер на ВъзложителяУНППредмет на поръчката
30.12.2015915172Доставка на силова комутационна апаратура А37 за КРУ 0,4 kV - част 890MW
30.12.20159151719049320Доставка на резервни части за прекъсвачи 6 кV тип ВЭ-6
22.12.20151520000246-2015-0207Предоставяне на тежка минна механизация за временно и възмездно използване
21.12.20151520100246-2015-0204Доставка на кабели и проводници
21.12.20151520500246-2015-0203Нанасяне на високотехнологични покрития чрез свръхзвукова газопламъчна пулверизация (НVOF процес) върху работни повърхнини на елементи на котли ПК 38-4 и ЕП 670-140
21.12.2015915161Абонаментно сервизно поддържане на климатични системи и климатизатори на багери, генератори, технологични и офис помещения в “ТЕЦ Марица Изток 2” ЕАД
21.12.20151520600246-2015-0202Пълен инженеринг на системите за намаляване на емисиите на котли 3, 4, 7 и 8 в „ТЕЦ Марица изток 2” ЕАД
18.12.2015915163Доставка на глави за роторен възел съгласно спецификация за цех СОИ бл. 1-4
18.12.20159151629049138Доставка на оборудване за управление на клапи по Блокове 5, 6, 7 и 8 с цел намаляване емисиите, отделяни от котли от 9 до 12
17.12.20151520400246-2015-0201Среден ремонт на КА-11
17.12.201515177Доставка и монтаж на 4 бр. рециркулационни съоръжения за сероочистващи инсталации на цех СОИ бл. 1-4
17.12.20151520200246-2015-0200Среден ремонт на КА-8
17.12.20151519800246-2015-0197Доставка на технически газове и еталонни газови смеси
17.12.20151518500246-2015-0198Среден ремонт на КА-10
17.12.20151520300246-2015-0206Среден ремонт на КА-7
17.12.20151519900246-2015-0205Доставка на утаителни елементи за осaдителни електроди и елементи корониращи за ЕФ на котлоагрегати тип Еп 670-140 (П-62)
14.12.20151519700246-2015-0195Алпийски услуги за отстраняване на аварийни пропуски по съоръжения в цех СОИ бл.1-4
11.12.20151519600246-2015-0194Ремонт на спомагателни съоръжения в ч.890МВт. на турбинен цех
11.12.20151516800246-2015-0193Доставка на багерни (шламови) помпи и резервни части за тях
11.12.20151515900246-2015-0192Доставка на резервни части за парни турбини - тип К-165-130 и К-210-130