Вътрешни документи на възложителя

Пазарни консултации
Виж всички новини
Отличия
Полезни връзки
Профил на купувача

Архив: 2015

Регистрационен номер на ВъзложителяУНППредмет на поръчката
915155Доставка на винетни стикери за автомобилите на "ТЕЦ Марица изток 2" ЕАД
915157Доставка на хидравличен цилиндър и ротационен уплътняващ пръстен за димен вентилатор тип ANN2805/1700B
915156Машинно почистване на отложения с хидробластиращо устройство на абсорбери в цех СОИ 5-8
1519500246-2015-0191Услуги по ремонт и доставка на резервни части за автомобили Волво/XC60, XC90, S80/, Форд Мондео, Ланд Ровер Дефендер
915148Сервизно поддържане на една трета идеална част от Система за ранно предупреждаване на замърсяване на приземния атмосферен слой въздух със серен диоксид, азотни оксиди и прах, вследствие неблагоприятни метеорологични условия (СРП)
915152Доставка на елементи за чистачи на ГТЛ
915150Осигуряване на квалифицирано стоматологично обслужване на работещите в „ТЕЦ Марица изток 2” ЕАД
1519000246-2015-0184Допълнителен обем към договор №13360/17.10.2014г. с предмет „Изготвяне на работен проект за газоплътни екрани на ДРЧ на котлоагрегати ст.№5 (КА-5) и ст.№6 (КА-6) и осъществяване на авторски надзор при изработката и монтажа
915149Доставка на вулканизационни материали за топла вулканизация
1518000246-2015-0180Ремонт на арматура в турбинен цех
1517200246-2015-0179Среден ремонт на КА-2
15164Доставка на осветителни тела и консумативи за тях
9151439047766Изграждане на стоманен вертикален цилиндричен резервоар за сярна киселина с обем 90м³ по одобрен проект
1518100246-2015-0177Допълнителен обем от дейности за отстраняване на пробив в изолацията на намотката на ротора на Генератор № 7 с последващо динамично балансиране и електрически изпитания
1514700246-2015-0163Извършване на ежедневна сервизна дейност и планови ремонти на ЕФ, ИВП, газоходи и въздуховоди на котли ПК 38-4 и П-62
1517500246-2015-0164Подмяна на хоризонтални кубове на изнесен въздухоподгревател ( ИВП ) на КА - 3 и КА - 4
1515300246-2015--0161Доставка на резервни части за помпи турбинно оборудване
151670246-2015-0159Огъване на колена (гладко огънати) с размери от Ф32 мм до Ф465 мм
1516600246-2015-0158Доставка на клапи, метални компенсатори и пепелосмивни апарати за котлоагрегати тип ПК 38-4
9151369047665Застраховка „Гражданска отговорност” на моторните превозни средства, собственост на „ТЕЦ Марица изток 2” ЕАД