Вътрешни документи на възложителя

Пазарни консултации
Виж всички новини
Отличия
Полезни връзки
Профил на купувача

Архив: 2015

Регистрационен номер на ВъзложителяУНППредмет на поръчката
915172Доставка на силова комутационна апаратура А37 за КРУ 0,4 kV - част 890MW
9151719049320Доставка на резервни части за прекъсвачи 6 кV тип ВЭ-6
1520000246-2015-0207Предоставяне на тежка минна механизация за временно и възмездно използване
1520100246-2015-0204Доставка на кабели и проводници
1520500246-2015-0203Нанасяне на високотехнологични покрития чрез свръхзвукова газопламъчна пулверизация (НVOF процес) върху работни повърхнини на елементи на котли ПК 38-4 и ЕП 670-140
915161Абонаментно сервизно поддържане на климатични системи и климатизатори на багери, генератори, технологични и офис помещения в “ТЕЦ Марица Изток 2” ЕАД
1520600246-2015-0202Пълен инженеринг на системите за намаляване на емисиите на котли 3, 4, 7 и 8 в „ТЕЦ Марица изток 2” ЕАД
915163Доставка на глави за роторен възел съгласно спецификация за цех СОИ бл. 1-4
9151629049138Доставка на оборудване за управление на клапи по Блокове 5, 6, 7 и 8 с цел намаляване емисиите, отделяни от котли от 9 до 12
1520400246-2015-0201Среден ремонт на КА-11
15177Доставка и монтаж на 4 бр. рециркулационни съоръжения за сероочистващи инсталации на цех СОИ бл. 1-4
1520200246-2015-0200Среден ремонт на КА-8
1519800246-2015-0197Доставка на технически газове и еталонни газови смеси
1518500246-2015-0198Среден ремонт на КА-10
1520300246-2015-0206Среден ремонт на КА-7
1519900246-2015-0205Доставка на утаителни елементи за осaдителни електроди и елементи корониращи за ЕФ на котлоагрегати тип Еп 670-140 (П-62)
1519700246-2015-0195Алпийски услуги за отстраняване на аварийни пропуски по съоръжения в цех СОИ бл.1-4
1519600246-2015-0194Ремонт на спомагателни съоръжения в ч.890МВт. на турбинен цех
1516800246-2015-0193Доставка на багерни (шламови) помпи и резервни части за тях
1515900246-2015-0192Доставка на резервни части за парни турбини - тип К-165-130 и К-210-130