Вътрешни документи на възложителя

Пазарни консултации
Виж всички новини
Отличия
Полезни връзки
Профил на купувача

Архив: 2018

Регистрационен номер на ВъзложителяУНППредмет на поръчката
9180959084035Застраховка Гражданска отговорност на МПС, собственост на „ТЕЦ Марица изток 2 ЕАД
1815100246-2017-0137Доставка на метали
1814700246-2018-0096Доставка на работни облекла за нуждите на работещите в „ТЕЦ Марица изток 2” ЕАД
1815700246-2018-0144Доставка на бутилирана трапезна вода
1815500246-2018-0146Ремонт на ротора на генератор № 8
9180949083361Бетониране на подход с повишена износоустойчивост за преминаване на тежкотоварни многоосни машини към СОИ 1-4
1815900246-2018-0145Ремонт и доставка на резервни части за мотокари и електрокари
9180999083311Доставка на водопроводно оборудване
1813500246-2018-0143Абонаментно сервизно поддържане на Автоматични пожароизвестителни инсталации (АПИИ), Автоматични пожарогасителни инсталации (АПГИ) и връзката им с Централизираната система за мониторинг (ЦСМ)
1814300246-2018-0142Доставка на резервни части за валкови сита и дробилки
1814200246-2018-0137Доставка и контрол при монтажа на предпазна арматура /баланси ПП/ за прегрята пара на първичния тракт на КА-3 и КА-4 – 4 броя
1813900246-2018-0140Доставка на резервни части за СОИ 5-8
1814100246-2018-0139Изграждане на система за машинно почистване от прах на котлоагрегати КА-1 и КА-2
1814800246-2018-0138Доставка на резервни части за помпи
1814600246-2018-0136Ремонт на арматура в турбинен цех
1814400246-2018-0135Софтуерно обслужване на Информационна управляваща микропроцесорна система (ИУМС)
1814900246-2018-0141Монтаж на охранителна система в комплект с видеонаблюдение на точките от МТО системата - външен и вътрешен пръстен
1815200246-2018-0133“Ремонт на детайли от проточна част на ТА-8 в заводски условия”
1813200246-2018-0132Доставка на резервни части за СОИ 1-4
1814000246-2018-0134Доставка на дифузори за рециркулационни съоръжения и спирали за дюзи на абсорбер