Вътрешни документи на възложителя

Пазарни консултации
Виж всички новини
Отличия
Полезни връзки
Профил на купувача

Архив: 2018

Дата на създаванеРегистрационен номер на ВъзложителяУНППредмет на поръчката
27.12.20189181089084528Абонаментно сервизно поддържане на климатични системи и климатизатори на багери, генератори, технологични и офис помещения в „ТЕЦ Марица изток 2” ЕАД
19.12.20181816400246-2018-0156Доставка на 8 000 тона котелно гориво
18.12.20181816300246-2018-0153Извършване на основен ремонт на подгреватели високо налягане №5 и №7 на ТА-8
13.12.20181816600246-2018-0157Подмяна на кондензаторни тръби на един брой кондензатор на турбина тип TCDF 36"
13.12.20181816200246-2018-0152„Ремонт на кранови пътища в „ТЕЦ Марица изток 2” ЕАД
07.12.20181815000246-2018-0151Охрана на територията и имущество собственост на „ТЕЦ Марица изток 2“ ЕАД
07.12.20189180959084035Застраховка Гражданска отговорност на МПС, собственост на „ТЕЦ Марица изток 2 ЕАД
05.12.20181815400246-2018-0150Въвеждане в системата за управление на Енергоблок 8 на алгоритми, измервания и управление на Клапи за въздух с цел подобряване на горивния процес и намаляване на емисиите от NOх
03.12.20181815100246-2017-0137Доставка на метали
26.11.20181814500246-2018-0149Доставка на резервни части за работни колела на мелещи вентилатори тип 150/270
22.11.20181814700246-2018-0096Доставка на работни облекла за нуждите на работещите в „ТЕЦ Марица изток 2” ЕАД
22.11.20181815700246-2018-0144Доставка на бутилирана трапезна вода
22.11.20181815800246-2018-0148Доставка на резервни части за комбинирани роторни съоръжения по конструктивна документация
22.11.20181815300246-2018-0147Доставка на резервни части за реконструкция на тръбопровод за пара от колектор 7 ata към калориферите на КА - 9, 10, 11, 12
22.11.20181815500246-2018-0146Ремонт на ротора на генератор № 8
21.11.20189180949083361Бетониране на подход с повишена износоустойчивост за преминаване на тежкотоварни многоосни машини към СОИ 1-4
21.11.20181815900246-2018-0145Ремонт и доставка на резервни части за мотокари и електрокари
21.11.20189180999083311Доставка на водопроводно оборудване
15.11.20181813500246-2018-0143Абонаментно сервизно поддържане на Автоматични пожароизвестителни инсталации (АПИИ), Автоматични пожарогасителни инсталации (АПГИ) и връзката им с Централизираната система за мониторинг (ЦСМ)
13.11.20181814300246-2018-0142Доставка на резервни части за валкови сита и дробилки