Вътрешни документи на възложителя

Пазарни консултации
Виж всички новини
Отличия
Полезни връзки
Профил на купувача

Архив: 2018

Регистрационен номер на ВъзложителяУНППредмет на поръчката
9180869082308Доставка на инертни материали
1813300246-2018-0131Доставка на 1100 тона течна натриева основа, техническа
9180899082060Изработка и доставка на оперативни дневници и документи за 2019г.
1812400246-2018-0129Доставка на резервни части за прахоприготвящи системи (ППС), изнесен въздухоподгревател (ИВП), електрофилтри (ЕФ) и носеща конструкция на котлоагрегати тип Еп 670-140 (П-62)
1811300246-2018-0130Доставка на резервни части за димни вентилатори тип ANN2805/1700В на котлоагрегати тип Еп 670-140 (П-62)
1813800246-2018-0128Доставка на гъвкави компенсатори
1810700246-2018-0127Реконструкция на KPC 205A - подмяна на честотни преобразуватели на ход на движение и въртене и цялостна подмяна на софтуера на управление на багера
1812000246-2018-0126Доставка на резервни части за парни турбини
1811800246-2018-0125Реконструкция на горивните уредби на прахоприготвящите системи на котел ст.№10 в „ТЕЦ Марица изток 2” ЕАД
1810000246-2018-0124Доставка на кабели и проводници
1813700246-2018-0123Подмяна на кондензаторни тръби на един брой кондензатор на турбина тип TCDF 36
1813100246-2018-0120Доставка на резервни части за димни вентилатори тип SAF 40-25-1 и обдухващи апарати на котлоагрегати тип Еп 670-140 (П-62)
1812900246-2018-0122„Доставка на два броя филтър пусков за парни турбини тип К-210/215/-130”
1812800246-2018-0119Ремонт в заводски условия (РЗУ) на ролки и гирлянди
1812600246-2018-0121Сервизно обслужване и извършване на аварийни ремонтни дейности на компресори в цех „ХВО и Режимии” и „Ремонтно механична база”
9180859081520Разработване и въвеждане в експлоатация на Програмен модул "Регистратор на димен газ в байпасни комини на блокове от 1 до 8"
1813400246-2018-0118Ремонт на два броя електролизери
1813000246-2018-0117Предоставяне на тежка минна механизация за временно и възмездно използване
1813600015-2017-0009Доставка на лагери специални за отговорни съоръжения, произведени с марка SKF, FAG, TIMKEN или еквивалент
9180849081469Радиометричен контрол и калибриране на промишлени плътномери в СОИ и ИОГ