Вътрешни документи на възложителя

Пазарни консултации
Виж всички новини
Отличия
Полезни връзки
Профил на купувача

Архив: 2018

Регистрационен номер на ВъзложителяУНППредмет на поръчката
9180689077800Регулиране вертикална планировка на участък с голяма натовареност в район Сгуроотвал
1808800246-2018-0086Ъпгрейд на инверторни системи AEG 40кVA, осигуряващи непрекъснато захранване на системата за управление и периферията на СОИ 7/8 и блок 2
1809100246-2018-0085Доставка на два броя топлообменници на ПС-50-1 за парни турбини тип К-210/215/-130
1808500246-2018-0084Използване на търговските платформи на организиран пазар за извършване на сделки за продажба и покупка на електрическа енергия от "ТЕЦ Марица изток 2" ЕАД
1809300246-2018-0083Ремонтни дейности по съоръжения във ВС и П
1808700246-2018-0082Рехабилитация на дизелов локомотив MDD 2-04
1808300246-2018-0081Обследване на състоянието, технически решения и авторски надзор при настройката на опорно-окачващата система на топлотехническо оборудване на Блок № 8
1809400246-2016-0087Доставка на консумативи за принтери и мултифункционални системи
1808400246-2018-0079„Извършване на годишни контролни тестове на прибори за СНИ в „ТЕЦ Марица Изток 2” ЕАД и пункт за измерване на имисии с. П. Градец”
1808600246-2018-0080Ремонт на ротора на Генератор 6
9180649077244„Ремонт и поддръжка на пожарогасители, зареждане на бутилки със сгъстен въздух, техническо обслужване и ремонт на въздушно дихателни апарати (ВДА) в „ТЕЦ Марица Изток 2” ЕАД” по 2 обособени позиции
9180659077233Строително - монтажни работи по земното платно на железен път
1806700246-2017-0060Среден ремонт на КА-11
1808100246-2018-0078„Доставка на технически, електроконтактни манометри, трансмитери за налягане, датчици за температурен контрол, модули за системи за управление и резервни части КИП за цехове, ХВО, СОИ от 1 до 8”
1808200246-2018-0077Доставка на резервни части за арматура производство на ЛДМ
1807700246-2018-0076Доставка на помпи и части за помпи
1808000246-2018-0075„Извършване на консултативни прегледи и лечение на ортопедични и травматологични заболявания на работещите в „ТЕЦ Марица изток 2” ЕАД”
1807400246-2017-0060Основен ремонт на КА - 12
1803400246-2018-0072Доставка на резервни части за турбинно, електрическо и КИП оборудване и извършване на технически консултантски услуги
1805200246-2018-0071Доставка на ел. двигатели 6 kV за главен корпус, сероочистващи инсталации 1 - 8 вкл. и въглищно стопанство