Вътрешни документи на възложителя

Пазарни консултации
Виж всички новини
Отличия
Полезни връзки
Профил на купувача

Архив: 2018

Регистрационен номер на ВъзложителяУНППредмет на поръчката
18057Доставка на метали
9180419075374„Доставка на витаминни напитки с цел повишаване здравния статус на работещите в „ТЕЦ Марица изток 2” ЕАД“.
1804300246-2018-0058Извършване на специализиран превоз на работниците и служителите на „ТЕЦ Марица изток 2” ЕАД
9180409075215„Подмяната на 1000 /хиляда/ бр. твърди подвески на тръбопроводи във водоохладителна кула тип „Хамон““
1805000246-2017-0060Среден ремонт на КА-10
1804900246-2017-0060Среден ремонт на КА-9
1806100246-2018-0057Рехабилитация на фасади по ред „Г” на Котелна зала - част 700 MW - Блок №2 от ос 11÷19
1805900246/2018/0055Доставка на греси
1803700246/2018/0056Доставка на резервни части за роторни изгребвачи
1805800246-2018-0053Доставка на оборудван шкаф с модули за управление за блок 8
1805500246-2018-0052Доставка на негасена калциева вар
9180369075100Подмяна на регенерационен тръбопровод за сярна киселина на КОИ бл.3 и КОИ бл.4 с тръбопровод от полипропилен хомополимер и изграждане на система за транспортиране на 96%-на сярна киселина от ПРК-1,2 до дозатор-мерници на ВПИ-3, КОИ-2, БОИ-5, БОИ-7
1804100246-2018-0051Доставка на резервни части за кофово съоръжение ERs 500 Man Takraf - Германия
1802700246-2018-0050Подмяна операторски, инженерна станции, интерфейс, система за механични величини, защити и турбинен регулатор на Турбина-2 в „ТЕЦ Марица изток 2“ ЕАД
1805300246-2018-0049Доставка на запорна арматура за нуждите на цех СОИ 5-8
1805600246-2018-0047Ремонт на спомагателни съоръжения в ч.890МВт. на турбинен цех
1805400246-2018-0046Превоз на вагони от гара Раднево до гара ТЕЦ 2 и поддържане на железен път с тежка железопътна техника
1804800246/2018/0048“Въвеждане в експлоатация на допълнителна станция за имисионен контрол на „ТЕЦ Марица изток 2“ ЕАД в района на енергиен комплекс „Марица изток“
918035Застраховка „Каско” на МПС, собственост на ,,ТЕЦ Марица изток 2” ЕАД
1801200246-2018-0045Доставка на тръби за кондензатори