Вътрешни документи на възложителя

Пазарни консултации
Виж всички новини
Отличия
Полезни връзки
Профил на купувача

Архив: 2018

Уведомяваме Ви, че съгласно чл. 36а от ЗОП, новия профил на купувача се поддържа на централизираната елетронна платформа тук
Регистрационен номер на ВъзложителяУНППредмет на поръчката
18030 00246-2018-0030Реконструкция на КРС 205А - подмяна на честотни преобразуватели на ход на движение и въртене и цялостна подмяна на софтуера на управление на багера
18104Доставка на защитни обувки
18069Доставка на електроматериали
18057Доставка на метали
918035Застраховка „Каско” на МПС, собственост на ,,ТЕЦ Марица изток 2” ЕАД
18051Доставка на LED лампи и прожектори
18046Доставка на добавъчни материали за заваряване
18035Среден ремонт на изнесен въздухоподгревател (ИВП), електрофилтър (ЕФ), газоходи и въздуховоди на КА-1÷4
18007Доставка на консумативи за принтери и мултифункционални системи
917105Доставка на бетон и циментов разтвор
1813600015-2017-0009Доставка на лагери специални за отговорни съоръжения, произведени с марка SKF, FAG, TIMKEN или еквивалент
180980024-2018-0094Доставка на гирлянди и ролки за транспортьори
1809400246-2016-0087Доставка на консумативи за принтери и мултифункционални системи
1812200246-2017-0011Доставка на осветителни уреди със светоизточник ЛЛ, ЛНЖ, МХЛ и NaЛ и консумативи за тях
1806700246-2017-0060Среден ремонт на КА-11
1807400246-2017-0060Основен ремонт на КА - 12
1805000246-2017-0060Среден ремонт на КА-10
1804900246-2017-0060Среден ремонт на КА-9
1802900246-2017-0060Среден ремонт на КА-7 и КА-8
1802800246-2017-0060Среден ремонт на КА-5 и КА-6