Вътрешни документи на възложителя

Пазарни консултации
Виж всички новини
Отличия
Полезни връзки
Профил на купувача

Архив: 2019

Дата на създаванеРегистрационен номер на ВъзложителяУНППредмет на поръчката
15.05.201919058Доставка на консумативи за принтери и мултифункционални системи
10.05.20199190409088191„Доставка на витаминни напитки с цел повишаване здравния статус на работещите в „ТЕЦ Марица изток 2” ЕАД“
09.05.20191905400246-2017-0060Среден ремонт на КА-11
24.04.20191905200246-2019-0044Разширение на съществуващата централизирана система за мониторинг (ЦСМ) с изграждане на нови автоматични пожарогасителни инсталации (АПГИ) в новите две сървърни помещения в Главна административна сграда (ГАС) и актуализиране и препрограмиране на старите..
24.04.20199190329087809Доставка на резервни части и консумативи за притриваща техника
23.04.20191905100246-2019-0043„Подмяна на главни тръбопроводи от ред „Б“ на Машинна зала до АСК – л, д и реконструкция на байпасни тръбопроводи на ГПЗ – л, д на ТА- 6 съгласно работен проект“
23.04.20199190359087794Рехабилитация на ВР-3 в ЦПС-2 и нанасяне на защитно покритие на металната конструкция
17.04.20191904900246-2019-0041Изготвяне на работни проекти и реконструкция на ТА - 6
17.04.20191904800246-2019-0040Изготвяне на работни проекти на система за принудително парно охлаждане на ротор средно налягане на турбини К-215-130-1 /ст.№7 и ст.№8/ и авторски надзор от супервайзър при изпълнението на проектите
16.04.20191904700246-2019-0039Доставка на лагери с общо предназначение и други
11.04.20199190319087401„Ремонт на охладителна кула тип Хамон“
09.04.20199190309087342Полагане на армировка в район кръстовище срещу РСПБЗН ТЕЦ 2
08.04.20191904400246-2019-0037Доставка на стрелки и материали за железопътното строителство
05.04.20191904100246-2019-0031Ремонт на детайли от проточна част на ТА-6 в заводски условия
05.04.20191902300246-2019-0035„Доставка на резервни части за товарни автомобили и леки автомобили с висока проходимост“
04.04.20191904600246-2019-0036Извършване на специализирани строителни ремонтни дейности
03.04.20191904500246-2019-0033Въвеждане в системата за управление на Абсорбер 8 на алгоритми, измервания и управление на съоръжения, свързани с изграждането на пето дюзово ниво
03.04.20191902200246-2019-0034Доставка на PHD – сървър за системата за управление на Блок 8 и 2000 лицензи (скада и редундантни точки) за системата за управление на Блок 4 в ТЕЦ „Марица изток 2“ ЕАД
03.04.20191903700246-2019-0032Доставка на масла
29.03.20191903900246-2019-0030Отстраняване на шлак от екраните на пещни камери на котли ПК 38-4 и П-62 по алпийски способ