Вътрешни документи на възложителя

Пазарни консултации
Виж всички новини
Отличия
Полезни връзки
Профил на купувача

Архив: 2019

Регистрационен номер на ВъзложителяУНППредмет на поръчката
9191039095225Доставка на резервни части за уредба, тип SIVACON PV, производство на SIEMENS
1916600246-2019-0140Дефектоскопен и технологичен контрол на метала и заваръчните съединения на Блок №2 по време на ремонти – 2020÷2021 г.
9190989094880 / 9095233„Зареждане на бутилки със сгъстен въздух, техническо обслужване и ремонт на въздушно дихателни апарати (ВДА) в „ТЕЦ Марица Изток 2” ЕАД”.
9191009094853Полагане на настилка пред киносалон
1915900246-2019-0136Оценка на техническото състояние и определяне на остатъчния ресурс на елементи от съоръженията на ТЕЦ Марица изток 2 ЕАД
1916100246-2019-0133СМР за ремонт на бетонови настилки ред Г кота 0 КЦ част 700 и 890 MW
1916300246-2019-0135Разширение на системата за управление на Енергоблок 6
1915700246-2019-0134Сервизно обслужване и извършване на аварийни ремонтни дейности за едногодишен период на компресори
9190969094670Доставка на водопроводно оборудване
9190909094671Застраховка „Гражданска отговорност” на моторните превозни средства, собственост на „ТЕЦ Марица изток 2” ЕАД
1915400246-2019-0130Доставка на помпи
19149Ремонт на байпасен газоход на КА-10
1915500246-2019-0129"Обследване на състоянието, технически решения и авторски надзор при настройката на опорно-окачващата система на топлотехническо оборудване на Блок № 5 (КА-9, ТА-5) и изпълнение на работи по оптимизация натоварването на лапите на цилиндрите на ТА-5"
1915600246-2017-0011Доставка на осветителни тела и консумативи за тях
1914200246-2019-0128Сервизно обслужване на разпалващите инсталации на КА-1÷12
9190879094392Регулиране вертикална планировка на участък с голяма натовареност в района на Дирекция „Ремонти”
9190889094364„Измерване на емисиите на живак в отпадъчните газове след сероочистващите инсталации (СОИ) на „ТЕЦ Марица изток 2” ЕАД”
1911900246-2019-0124Доставка на нагревни повърхности за конвективен паропрегревател с входящ и изходящ колектор на КА-3
1914500246-2019-0127Доставка на резервни части за роторни изгребвачи
1915300246-2019-0126Ремонт в заводски условия (РЗУ) на ролки и гирлянди