Вътрешни документи на възложителя

Пазарни консултации
Виж всички новини
Отличия
Полезни връзки
Профил на купувача

Архив: 2019

Дата на създаванеРегистрационен номер на ВъзложителяУНППредмет на поръчката
25.10.20191914700246-2017-0137Доставка на метали
25.10.20191913700246-2017-0060Основен ремонт на КА-10 - подмяна на воден економайзер първа степен горен пакет дясно
16.10.20199190859093519„Доставка на лепило за студена вулканизация”, по спецификация
16.10.20199190849093512Доставка на резервни части към системи за задвижване на клапи суров газ и байпасни клапи
11.10.20191912000246-201-0113Доставка на резервни части за КРУ 6 кV, контролери и енергетично оборудване
11.10.20191913600246-2019-0112Доставка на резервни части за редуктор PX8100R3-RRH-4 или еквивалентно
10.10.20199190839093310Реконструкция на уширение на писта две
04.10.20191911600246-2019-0111Ремонт на кран козлови едногредов Q=5t; Lk=6+2x1m; H=24m
04.10.20191911700246-2019-0108Доставка на скребкова верига за котлоагрегати тип ПК 38-4 и Еп 670-140 (П-62) – 3 000 м
04.10.20191912100246-2019-0110Доставка на технически електроконтактни манометри, трансмитери за налягане, датчици за контрол на прахов и мазутен факел и резервни части КИП
03.10.20191909300246-2019-0107Ремонт в заводски условия на части от турбини тип TCDF – 36", К-165-130, К-232-130 и от генератори тип: TASK и тип: ТВВ 220-2Е
02.10.20191912900246-2019-0103Доставка и монтаж на защитно антиабразивно и антикорозионно покритие за Абсорбер 8
02.10.20191912700246-2019-0106“Демонтажни дейности по Абсорбер 8 и прилежащите му съоръжения”
02.10.20191912600246-2019-0104Почистване на хоризонтална носеща конструкция на мокър комин и всички външни площадки за достъп на Абсорбер 8
02.10.20191913100246-2019-0100Доставка и монтаж на GRP елементи за Абсорбер 8 и мокър комин
02.10.20191912300246-2019-0109Доставка на 950 тона течна натриева основа, техническа
04.10.20199190769093105Доставка на инертни материали
02.10.20191912400246-2017-0060Възстановяване на газоход за димни газове, свързващ тракт Г-2 на КА-12 с ДВ-10А и ДВ-10Б
02.10.20191913200246-2019-0101“Възстановяване на КИП оборудване, измерване и автоматика на Абсорбер 8 и връзката им със системата за управление на СОИ 8”
02.10.20191912800246-2019-0102Ремонтно- възстановителни дейности по Абсорбер 8 и прилежащите му съоръжения