Вътрешни документи на възложителя

Пазарни консултации
Виж всички новини
Отличия
Полезни връзки
Профил на купувача

Архив: 2019

Дата на създаванеРегистрационен номер на ВъзложителяУНППредмет на поръчката
08.03.20191903400246-2017-0060Среден ремонт на КА-7 и КА-8
08.03.20191903200246-2017-0060Среден ремонт на КА-5 и КА-6
08.03.20191901700246-2017-0060Основен ремонт на КА -12
05.03.20199190199086415Механична обработка в заводски условия на корпусите и валовете на ЛБ за МВ
27.02.20199190179086151Застраховка ,,Каско’’ на МПС, собственост на ,,ТЕЦ Марица изток 2’’ЕАД
25.02.20199190129086026Частично възстановяване на Реактор утаител-2 в цех ХВО и Режими
25.02.20191901800246-2019-0018„Дефектоскопен и технологичен контрол на метала и заваръчните съединения на Блок №6 по време на основен ремонт – 2019 г.
20.02.201919033Доставка на LED лампи и прожектори
19.02.20191901900246-2019-0014Доставка на ЛПС за защита на главата, очите, слуха, горните крайници и ЛПС за защита от влага и дъжд
18.02.20199190169085747Доставка на резервни части за Редуктор KC2HD
18.02.20199190149085744„Изграждане на складово помещение за РСПБЗН в „ТЕЦ Марица изток 2” ЕАД”
19.02.20199190109085811Изработка и доставка на резервни части за изгребвачи на варовик (СОИ) 1-4
18.02.20199190159085732„Абонаментно поддържане на програмна система TEREZA.NET”
18.02.20191901600246-2019-0015Доставка на гуми
15.02.20199190099085700Извънгаранционно техническо обслужване на МТО – водоотливна система – „Външен“ и „Вътрешен“ пръстен за предупреждение при бедствия и аварии в „ТЕЦ Марица изток 2“ ЕАД
15.02.20191902000246-2019-0013Ремонт на ротора на Генератор №7
11.02.20191901500246-2019-0011Доставка на технически газове и еталонни газови смеси
11.02.20191900500246-2019-0012Доставка на помпи, помпени агрегати и резервни части за помпи турбинно оборудване
04.02.201919013 00246-2019-0010Ремонт на вътрешната облицовка на 2 бр. бункери за сурови въглища на КА-3 и КА-4
31.01.20191900900246-2019-0009Доставка на уплътнителни и топлоизолационни материали