Вътрешни документи на възложителя

Пазарни консултации
Виж всички новини
Отличия
Полезни връзки
Профил на купувача

Архив: 2019

Регистрационен номер на ВъзложителяУНППредмет на поръчката
1914200246-2019-0128Сервизно обслужване на разпалващите инсталации на КА-1÷12
9190879094392Регулиране вертикална планировка на участък с голяма натовареност в района на Дирекция „Ремонти”
9190889094364„Измерване на емисиите на живак в отпадъчните газове след сероочистващите инсталации (СОИ) на „ТЕЦ Марица изток 2” ЕАД”
1911900246-2019-0124Доставка на нагревни повърхности за конвективен паропрегревател с входящ и изходящ колектор на КА-3
1914500246-2019-0127Доставка на резервни части за роторни изгребвачи
1915300246-2019-0126Ремонт в заводски условия (РЗУ) на ролки и гирлянди
9190899094303Доставка на елементи за тръбни инсталации от PPR в СОИ и ИОГ
1914800246-2019-0125Доставка на носеща конструкция на котлоагрегати тип Еп 670-140 (П-62)
1913800246-2019-0142Доставка на резервни части за транспортьори и багери по конструктивна документация
1911800246-2019-0123Доставка на нагревни повърхности за котлоагрегати тип Еп 670-140 (П-62)
1914400246-2019-0122Извършване на ежедневна сервизна дейност и планови ремонти на ЕФ, ИВП, газоходи и въздуховоди на котли ПК 38-4 и П-62
1914300246-2019-0121Реконструкция на горивните уредби на прахоприготвящите системи на котел ст.№9 в „ТЕЦ Марица изток 2” ЕАД”
1914100246-2019-0120Ремонт на спомагателни съоръжения в Турбинен цех
1914000246-2019-0119"Ремонт на арматура в Турбинен цех"
1914700246-2017-0137Доставка на метали
1914600246-2019-0118Доставка на тръби
1913700246-2017-0060Основен ремонт на КА-10 - подмяна на воден економайзер първа степен горен пакет дясно
1913400246-2019-0115Софтуерно обслужване на Информационна управляваща микропроцесорна система (ИУМС) в „ТЕЦ Марица изток 2” ЕАД
1911500246-2019-0116Повишаване степента на сяроочистване на СОИ 1/2 и СОИ 3/4 до не по-малко от 97%
9190859093519„Доставка на лепило за студена вулканизация”, по спецификация