Вътрешни документи на възложителя

Пазарни консултации
Виж всички новини
Отличия
Полезни връзки
Профил на купувача

Архив: 2020

Уведомяваме Ви, че съгласно чл. 36а от ЗОП, новия профил на купувача се поддържа на централизираната елетронна платформа тук
Регистрационен номер на ВъзложителяУНППредмет на поръчката
2010100246-2018-0096Доставка на работни облекла за нуждите на работещите в „ТЕЦ Марица изток 2” ЕАД
2010900246-2017-0060Среден ремонт на КА-5 и КА-6
2010400246-2019-0131Доставка на консумативи за принтери и мултифункционални системи
20087Доставка на тръби
2007300246-2017-0060Основен ремонт на КА-12 – подмяна на Междинен паропрегревател-IIст.
20063Доставка на добавъчни материали за заваряване
20054Ремонт на КА-10
2003300246-2017-0060Основен ремонт на КА-9
20039Доставка на метали
20029Доставка на метали
1918600246-2017-0060„Среден ремонт на КА-3 и КА-4”
1918400246-2017-0060Среден ремонт на КА-1 и КА-2
20001Доставка на лагери специални за отговорни съоръжения, произведени с марка SKF, FAG, TIMKEN или еквивалент
1918800246-2019-0164Доставка на резервни елементи на котелно и турбинно оборудване
1913900246-2019-0165Доставка на фасонни елементи
1916200246-2019-0161Доставка на резервни части за димни вентилатори и обдухващи апарати на котлоагрегати тип Еп 670-140 (П-62)
1918900246-2019-0162Почистване на котлоагрегати тип ПК 38-4 и съоръженията в котелна зала от прах и отпадъци
1916900246-2019-0160Въвеждане в системата за управление на Енергоблок 5 на алгоритми, измервания и управление на Клапи за въздух с цел подобряване на горивния процес и намаляване на емисиите от NOх
1917100246-2019-0155Доставка на тръбопроводна арматура
9191089095588 / 9095759Абонаментно сервизно поддържане на климатични системи и климатизатори на багери, генератори, технологични и офис помещения в „ТЕЦ Марица изток 2” ЕАД