Вътрешни документи на възложителя

Пазарни консултации
Виж всички новини
Отличия
Полезни връзки
Профил на купувача

Архив: 2020

Регистрационен номер на ВъзложителяУНППредмет на поръчката
2003300246-2017-0060Основен ремонт на КА-9
20039Доставка на метали
20029Доставка на метали
1918600246-2017-0060„Среден ремонт на КА-3 и КА-4”
1918400246-2017-0060Среден ремонт на КА-1 и КА-2
20001Доставка на лагери специални за отговорни съоръжения, произведени с марка SKF, FAG, TIMKEN или еквивалент
1918800246-2019-0164Доставка на резервни елементи на котелно и турбинно оборудване
1913900246-2019-0165Доставка на фасонни елементи
1916200246-2019-0161Доставка на резервни части за димни вентилатори и обдухващи апарати на котлоагрегати тип Еп 670-140 (П-62)
1918900246-2019-0162Почистване на котлоагрегати тип ПК 38-4 и съоръженията в котелна зала от прах и отпадъци
1916900246-2019-0160Въвеждане в системата за управление на Енергоблок 5 на алгоритми, измервания и управление на Клапи за въздух с цел подобряване на горивния процес и намаляване на емисиите от NOх
1917100246-2019-0155Доставка на тръбопроводна арматура
9191089095588 / 9095759Абонаментно сервизно поддържане на климатични системи и климатизатори на багери, генератори, технологични и офис помещения в „ТЕЦ Марица изток 2” ЕАД
1918700246-2019-0163„Ремонт на товаро пътнически строителен подемник „Алимак“ на Комин №2, Н=325м.”
1917800246-2019-0158Доставка на резервни части за СОИ 5-8
1919000246-2019-0166Издаване на технически паспорти на съществуващи строежи първа категория, собственост на „ТЕЦ Марица изток 2” ЕАД - част 890 MW
1916400246-2019-Застраховка „Пожар и природни бедствия” на имущество на „ТЕЦ Марица изток 2” ЕАД
1917900246-2019-0157„Доставка на газоплътни екрани на долна радиационна част (ДРЧ) на КА-3 и КА-4 тип ПК 38-4”
1918500246-2019-0156Извънгаранционно техническо обслужване на Автоматизирани системи за управление в „ТЕЦ Марица изток 2”ЕАД
9191019095432Доставка на елементи за тръбни инсталации от PPR в СОИ и ИОГ