Вътрешни документи на възложителя
Виж всички новини
Отличия
Полезни връзки

Обществени поръчки

Документи:

1. Указания за реда и последователността при подготовка на документи за допускане на работа на външни изпълнители на територията на "ТЕЦ Марица изток 2" ЕАД

2. Гаранциите за участие /изпълнение/ по обществените поръчки се внасят по следната банкова сметка на "ТЕЦ Марица изток 2" ЕАД:

IBAN: BG22TTBB94001526680953

BIC: TTBBBG22

При банка: SG Експресбанк, клон Раднево