Виж всички новини
Отличия
Полезни връзки
ДатаОтносноСъдържание
22.02.2019Енергоблок 200:00/22.02.2019г. Енергоблок 2 с Котел 3 и Котел 4-Среден ремонт
Повече информация
22.02.2019Енергоблок 100:00/22.02.2019 г. Енергоблок 1 с Котел 1 и Котел 2-Среден ремонт
Повече информация
18.02.2019Енергоблок 119:36/17.02.2019г. Енергоблок 1 с Котел 1 изключен от паралел-резерв/търговски график
Повече информация
18.02.2019Енергоблок 119:25/17.02.2019г. Котел 2 изключен от паралел-резерв/търговски график
Повече информация
18.02.2019Енергоблок 418:15/17.02.2019г. Котел 7 включен в паралел-търговски график
Повече информация
18.02.2019Енергоблок 406:00/17.02.2019г. Енергоблок 4 с Котел 8 включен в паралел-търговски график
Повече информация
18.02.2019Енергоблок 201:01/17.02.2019г. Енергоблок 2 с Котел 4 изключен от паралел-резерв/търговски график
Повече информация
18.02.2019Енергоблок 200:35/17.02.2019г. Котел 3 изключен от паралел-резерв/търговски график
Повече информация
18.02.2019Енергоблок 800:54/16.02.2019г. Енергоблок 8 изключен от паралел-резерв/търговски график
Повече информация
18.02.2019Енергоблок 521:00/15.02.2019г. Енергоблок 5 включен в паралел-търговски график
Повече информация
11.02.2019Енергоблок 300:35/11.02.2019г. Котел 6 включен в паралел-търговски график
Повече информация
11.02.2019Енергоблок 300:35/11.02.2019г. Котел 6 включен в паралел-търговски график
Повече информация
11.02.2019Енергоблок 400:02/11.02.2019г. Енергоблок 4 с Котел 8 изключен от паралел-резерв/ търговски график
Повече информация
11.02.2019Eнергоблок 418:00/08.02.2019г. Котел 7 изключен от паралел-резерв/търговски график
Повече информация
08.02.2019Eнергоблок 214:50/08.02.2019 Котел 3 включен в паралел-търговски график
Повече информация
08.02.2019Енергоблок 301:00/08.02.2019г. Котел 6 изключен от паралел-търговски график
Повече информация
07.02.2019Енергоблок 122:05/06.02.2019г. Котел 2 включен в паралел-търговски график
Повече информация
07.02.2019Енергоблок 216:55/06.02.2019г. Котел 3 изключен от паралел-престой за поддръжка
Повече информация
01.02.2019Енергоблок 500:53/01.02.2019г. Енергоблок 5 изключен от паралел-резерв/търговски график
Повече информация
01.02.2019Енергоблок 114:11/31.01.2019г. Енергоблок 1 с Котел 1 включен в паралел-търговски график
Повече информация