Виж всички новини
Отличия
Полезни връзки
ДатаОтносноСъдържание
18.07.2019Енергоблок 1Извеждане от резерв на ТГ 1 с К-1 и К-2 за ППР
Повече информация
18.07.2019Енергоблок 6Енергоблок 6 изведен в Основен ремонт
Повече информация
03.07.2019Енергоблок 609:32/03.07.2019г. Енергоблок 6 изключен от паралел-Резерв/Търговски график
Повече информация
03.07.2019Енергоблок 506:58/03.07.2019г. Енергоблок 5 включен в паралел-Търговски график
Повече информация
02.07.2019Енергоблок 114:56/02.07.2019г. Котел 1 изключен от паралел-Резерв/Търговски график
Повече информация
02.07.2019Eнергоблок 414:45/02.07.2019г. Котел 8 включен в паралел-Търговски график
Повече информация
01.07.2019Енергоблок 400:04/01.07.2019г.Котел 8 изключен от паралел-Резерв/Търговски график
Повече информация
01.07.2019Енергоблок 100:01/01.07.2019г. Котел 2 изключен от паралел-Резерв/Търговски график
Повече информация
01.07.2019Енергоблок 517:15/29.06.2019г.Енергоблок 5 изключен от паралел-Престой за поддръжка(ППР)
Повече информация
27.06.2019Енергоблок 100:03/27.06.2019г.Котел 1 включен в паралел-Търговски график
Повече информация
25.06.2019Енергоблок 111:30/25.06.2019г.Котел 1 изключен от паралел-Авария(Неизправен баланс "Прегрята пара")
Повече информация
14.06.2019Енергоблок 123:45/13.06.2019г. Котел 1 включен в паралел-Търговски график
Повече информация
13.06.2019Енергоблок 309:50/13.06.2019г. Котел 6 включен в паралел-Търговски график
Повече информация
13.06.2019Енергоблок 404:30/13.06.2019г. Котел 7 включен в паралел-Търговски график
Повече информация
13.06.2019Енергоблок 301:45/13.06.2019г. Енергоблок 3 с Котел 5 включен в паралел-Търговски график
Повече информация
13.06.2019Енергоблок 401:09/13.06.2019г. Енергоблок 4 с Котел 8 включен в паралел-Търговски график
Повече информация
13.06.2019Енергоблок 100:06/13.06.2019г. Енергоблок 1 с Котел 2 включен в паралел-Търговски график
Повече информация
13.06.2019Енергоблок 420:25/12.06.2019г. Енергоблок 4 с Котел 7 и Котел 8 изключен от паралел-аварийно
Повече информация
13.06.2019Енергоблок 320:25/12.06.2019г. Енергоблок 3 с Котел 5 изключен от паралел-аварийно
Повече информация
13.06.2019Енергоблок 120:23/12.06.2019г.Енергоблок 1 с Котел 2 изключен от паралел-аварийно
Повече информация