Виж всички новини
Отличия
Полезни връзки
ДатаОтносноСъдържание
17.04.2019Енергоблок 409:58/17.04.2019г. Енергоблок 4 с Котел 8 изключен от паралел-Резерв/Търговски график
Повече информация
17.04.2019Енергоблок 409:00/17.04.2019г. Котел 7 изключен от паралел-Резерв/Търговски график
Повече информация
17.04.2019Енергоблок 703:18/17.04.2019г.Енергоблок 7 включен в паралел-търговски график
Повече информация
15.04.2019Енергоблок 308:00/15.04.2019г. Енергоблок 3 с Котел 5 и Котел 6 в Среден ремонт
Повече информация
12.04.2019Енергоблок 109:05/12.04.2019г. Котел 1 включен в паралел-Търговски график
Повече информация
12.04.2019Енергоблок 121:45/11.04.2019г.Енергоблок 1 с Котел 2 включен в паралел-Търговски график
Повече информация
12.04.2019Енергоблок 113:00/11.04.2019г.Енергоблок 1 с Котел 1 и Котел 2 в резерв-приключен Среден ремонт
Повече информация
11.04.2019Енергоблок 707:46/11.04.2019г.Енергоблок 7 изключен от паралел-престой за поддръжка
Повече информация
11.04.2019Енергоблок 702:00/11.04.2019г.Енергоблок 7 включен в паралел-търговски график
Повече информация
10.04.2019Енергоблок 500:01/10.04.2019г.Енергоблок 5 включен в паралел-търговски график
Повече информация
01.04.2019Енергоблок 301:28/01.04.2019г. Енергоблок 3 с Котел 5 изключен от паралел-резерв/търговски график
Повече информация
01.04.2019Енергоблок 301:08/01.04.2019г. Котел 6 изключен от паралел-резерв/търговски график
Повече информация
01.04.2019Енергоблок 800:00/01.04.2019г.Енергоблок 8-Основен ремонт
Повече информация
29.03.2019Енергоблок 400:02/29.03.2019г. Котел 7 включен в паралел-търговски график
Повече информация
28.03.2019Енергоблок 400:00/28.03.2019г. Котел 7 изключен от паралел-резерв/търговски график
Повече информация
18.03.2019Енергоблок 811:32/16.03.2019г. Енергоблок 8 изключен от паралел-резерв/търговски график
Повече информация
18.03.2019Енергоблок 607:00/16.03.2019г. Енергоблок 6 включен в паралел-търговски график
Повече информация
13.03.2019Енергоблок 718:50/12.03.2019г. Енергоблок 7 изключен от паралел-търговски график
Повече информация
13.03.2019Енергоблок 318:08/12.03.2019г. Котел 6 включен в паралел-търговски график
Повече информация
12.03.2019Енергоблок 307:46/12.03.2019г. Енергоблок 3 с Котел 5 включен в паралел-търговски график
Повече информация