Завърши изграждането на абсорбера на блокове 5 и 6