Вътрешни документи на възложителя
Пазарни консултации
Виж всички новини
Отличия
Полезни връзки

Основен ремонт на котлоагрегат (КА) – 6

Документ Дата на създаване
16031_Documentacia.pdf 15.04.2016
16031_Protokol konstatacii.pdf 06.06.2016
16031_Prepis reshenie podbor.pdf 16.06.2016
16031_Protokol podbor.pdf 16.06.2016
16031_Pokana za predstavyane oferta.pdf 29.06.2016
16031_Doklad komisia.pdf 12.07.2016
16031_Protokoli dogovaryane.pdf 12.07.2016
031_Prepis reshenie klasirane.pdf 12.07.2016
16031_Garancii_1.pdf 26.07.2016
31_Garancii_2.pdf 26.07.2016
031-Garancii-3.pdf 01.08.2016
16031_Garancii-4.pdf 02.08.2016
6031_Garancii-5.pdf 24.08.2016
Договор 14644/27.07.2016 - поз. 7  27.07.2016
14644.pdf 29.07.2016
14644_01.08.2016 dop.sporazumenie 1.pdf 08.08.2016
Dop. sporazumenie 2_Dogovor 14644.pdf 12.10.2016
16031_Inf izp. dog. VII poz.pdf 16.11.2016
Договор 14645/27.07.2016 - поз.1  27.07.2016
14645.pdf 01.08.2016
14645_01.08.2016 dop.sporazumenie 1.pdf 08.08.2016
16031_Dop.sporazumenie 2_dogovor 14645.pdf 13.10.2016
16031_Inf izp. dog. I poz.pdf 16.11.2016
Договор 14646/27.07.2016 - поз.2  27.07.2016
14646.pdf 01.08.2016
14646_01.08.2016 dop.sporazumenie 1.pdf 08.08.2016
16031_Dop. sporazumenie 2_Dogovor 14646.pdf 13.10.2016
16031_Inf izp. dog. II poz.pdf 16.11.2016
Договор 14647/27.07.2016 - поз.3  27.07.2016
14647.pdf 01.08.2016
14647_01.08.2016 dop.sporazumenie 1.pdf 08.08.2016
Dop. sporazumenie 2_Dogovor 14647.pdf 12.10.2016
16031_Inf izp. dog. III poz.pdf 16.11.2016
Договор 14648/27.07.2016 - поз. 4  27.07.2016
14648.pdf 01.08.2016
14648_01.08.2016 dop.sporazumenie 1.pdf 08.08.2016
Dop. sporazumenie 2_Dogovor 14648.pdf 12.10.2016
16031_Inf izp. dog. IV poz.pdf 16.11.2016
Договор 14649/27.07.2016 - поз.6  27.07.2016
14649.pdf 01.08.2016
14649_01.08.2016 dop.sporazumenie 1.pdf 08.08.2016
Dop. sporazumenie 2_dogovor 14649.pdf 12.10.2016
16031_Inf izp. dog. VI poz.pdf 16.11.2016
Договор 14680/22.08.2016г. - поз.5  23.08.2016
4680.pdf 23.08.2016
4680_23.08.2016 dop.sporazumenie 1.pdf 23.08.2016
Dop. sporazumenie 2_dogovor 14680.pdf 12.10.2016
16031_Inf izp. dog. V poz.pdf 16.11.2016