Вътрешни документи на възложителя
Пазарни консултации
Виж всички новини
Отличия
Полезни връзки

Среден ремонт на КА - 3

Документ Дата на създаване
16105_РЕШЕНИЕ.pdf 07.11.2016
16105_Обявление.pdf 07.11.2016
16105_Документация_I _част.pdf 07.11.2016
16105_Документация_II _част.pdf 07.11.2016
16105_Документация_III_част.pdf 07.11.2016
16105_Документация.1.doc 07.11.2016
16105_Писмо_Констативен_Протокол.pdf 30.12.2016
6105_Констативен_Протокол.pdf 30.12.2016
16105-Допълнение_Протокол-1.pdf 10.01.2017
16105_Увед_писмо-Допълнение_Протокол-1.pdf 10.01.2017
6105_ПРОТОКОЛ_2.pdf 26.01.2017
6105_РЕШЕНИЕ_Подбор.pdf 26.01.2017
16105_Покана_Договаряне.pdf 07.02.2017
16105_Протоколи_Договаряне.pdf 24.02.2017
16105_Доклад_комисия.pdf 24.02.2017
16105_Решение_КЛАСИРАНЕ.pdf 24.02.2017
16105_Обявлени_Възложена_поръчка.pdf 03.04.2017
6105_Обявление_изп-Договор_1_поз.pdf 22.05.2017
6105_Обявление_изп.Договор_2_поз.pdf 22.05.2017
6105_Обявление_изп-Договор_поз.3.pdf 22.05.2017
6105_Обявление_изп.Договор_4поз.pdf 22.05.2017
6105_Обявление_Изп.Договор_5_поз.pdf 22.05.2017
6105_Обявление_изп.Договор_6_поз.pdf 22.05.2017
05_Обявление_изп.Договор-7-поз..pdf 22.05.2017
Договор № 15063/22.03.2017г. - I - ва поз.  03.04.2017
16105_Договор_1_поз_15063.pdf 03.04.2017
Договор № 15062/22.03.2017г. - II - ра поз.  03.04.2017
16105_Договор_2_поз._15062.pdf 03.04.2017
Договор №15084/24.03.2017г. - III - поз.  03.04.2017
16105_Договор_3_поз._15084.pdf 03.04.2017
Договор № 15085/24.03.2017г. - IV - та поз.  03.04.2017
16105_Договор_4_поз._15085.pdf 03.04.2017
Договор № 15049/20.03.2017г. - V - та поз.  03.04.2017
6105_Договр_5_поз._15049.pdf 03.04.2017
Договор №15048/20.03.2017г. - VI поз.  03.04.2017
16105_Договор_6_поз_15048..pdf 03.04.2017
Договор №15047/20.03.2017г. - VII поз.  03.04.2017
16105_Договор_7_позиция_15047.pdf 03.04.2017