Вътрешни документи на възложителя
Пазарни консултации
Виж всички новини
Отличия
Полезни връзки

Среден ремонт на КА-2

Документ Дата на създаване
16107_Obyavlenie.pdf 07.11.2016
16107_Reshenie.pdf 07.11.2016
6107_Документация Част 1.pdf 07.11.2016
16107_Документация Част 2.pdf 07.11.2016
16107_dokumentacia.doc 07.11.2016
16107_Protokol 1.pdf 09.01.2017
16107_Pismo konstatacii.pdf 09.01.2017
16107_Решение-2.pdf 26.01.2017
6107-Писмо подбор.pdf 26.01.2017
16107_Писмо договаряне.pdf 07.02.2017
16107_Reshenie_3.pdf 24.02.2017
16107_Доклад за класиране.pdf 24.02.2017
6107_Протоколи от договаряне.pdf 24.02.2017
16107_Обявление за приключила поръчка 1-ва поз..pdf 18.05.2017
16107_Обявление за приключила поръчка 2-ра поз..pdf 18.05.2017
6107_Обявление за приключила поръчка 3-та поз..pdf 18.05.2017
16107_Обявление за приключила поръчка 4-та поз..pdf 18.05.2017
16107_Обявление за приключила поръчка 5-та поз..pdf 18.05.2017
16107_Договор 1-ва позиция  27.03.2017
Договор 15037.pdf 27.03.2017
6107_Обявление за сключен договор 1-ва поз..pdf 27.03.2017
16107_Договор 2-ра позиция  27.03.2017
Договор 15046.pdf 27.03.2017
6107_Обявление за сключен договор 2-ра поз..pdf 27.03.2017
16107_Договор 3-та позиция  27.03.2017
Договор 15045.pdf 27.03.2017
6107_Обявление за сключен договор 3-та поз..pdf 27.03.2017
16107_Договор 4-та позиция  27.03.2017
Договор 15044.pdf 27.03.2017
07_Обявление за сключен договор 4-та поз..pdf 27.03.2017
16107_Договор 5-та позиция  27.03.2017
Договор 15038.pdf 27.03.2017
6107_Обявление за сключен договор 5-та поз..pdf 27.03.2017