Доставка и монтаж на 16 броя смолоуловители за БОИ на блокове от част 890 MW