Частично възстановяване на Реактор утаител – 1 в цех ХВО и Режими