Изготвяне на работен проект за газоплътни екрани на ДРЧ на котлоагрегати ст.№3 (КА-3) и ст.№4 (КА-4) и осъществяване на авторски надзор при изработката и монтажа