Подмяна системата на Турбинен Регулатор на ТА №7 в "ТЕЦ Марица изток 2" ЕАД