Основен ремонт на КА-7

Документ Дата на създаване
17015_Решение 1.pdf 02.03.2017
17015_Обявление.pdf 02.03.2017
7015_Документация Част 1.pdf 02.03.2017
17015_Документация Част 2.pdf 02.03.2017
17015_dokumentacia.doc 02.03.2017
17015_Протокол 1.pdf 24.04.2017
17015_Протокол 2.pdf 05.05.2017
17015_Решение 2 за подбор.pdf 05.05.2017
7015_Уведомително писмо за договаряне.pdf 17.05.2017
17015_Решение за класиране.pdf 14.07.2017
17015_Доклад на комисията.pdf 14.07.2017
17015_Протоколи от договаряне.pdf 14.07.2017
17015_Obyavlenie za vyzlagane poz.2.pdf 07.08.2017
17015_Obyavlenie za vyzlagane poz.3.pdf 07.08.2017
17015_Obyavlenie za vyzlagane poz.7.pdf 07.08.2017
5 Obyavlenie za vyzlagane poz.1.pdf 17.08.2017
5 Obyavlenie za vyzlagane poz.4.pdf 17.08.2017
5 Obyavlenie za vyzlagane poz.5.pdf 17.08.2017
5 Obyavlenie za vyzlagane poz.6.pdf 17.08.2017
5 Obyavlenie za vyzlagane poz.8.pdf 17.08.2017
Договор №15258/31.07.2017г. поз. 2  07.08.2017
5258-poz.2.pdf 07.08.2017
Dop. sporazumenie_1_2_15258.pdf 09.11.2017
7015_Обявление за приключване на договор за ОП-2.pdf 13.12.2017
Договор №15259/31.07.2017г. поз. 3  07.08.2017
5259-poz. 3.pdf 07.08.2017
Dop.sporazumenie_1_3_15259.pdf 09.11.2017
7015_Обявление за приключване на договор за ОП-3.pdf 13.12.2017
Договор №15270/02.08.2017г. поз. 7  07.08.2017
15270-poz.7.pdf 07.08.2017
Dop. sporazumenie_1_7.pdf 19.10.2017
Dop.sporazumenie_2_7_15270.pdf 10.11.2017
7015_Обявление за приключване на договор за ОП-7.pdf 13.12.2017
Договор №15284/07.08.2017г. поз.1  17.08.2017
5284-poz.1.pdf 17.08.2017
5284_Dopalnitelno sporazumenie 1 03.11.2017.pdf 10.11.2017
7015_Обявление за приключване на договор за ОП-1.pdf 13.12.2017
Договор №15285/07.08.2017г. поз.4  17.08.2017
5285-poz.4.pdf 17.08.2017
5285_Dopalnitelno sporazumenie 1 03.11.2017.pdf 10.11.2017
5_Обявление за приключване на договор за ОП-4.pdf 13.12.2017
Договор №15293/107.08.2017г. поз.5  17.08.2017
5293-poz.5.pdf 17.08.2017
Dop.sporazumenie_1_5_15293.pdf 10.11.2017
7015_Обявление за приключване на договор за ОП-5.pdf 13.12.2017
Договор №15276/04.08.2017г. поз.6  17.08.2017
5276-poz.6.pdf 17.08.2017
Dop.sporazumenie_1_6_15276.pdf 10.11.2017
7015_Обявление за приключване на договор за ОП-6.pdf 13.12.2017
Договор №15278/04.08.2017г. поз.8  17.08.2017
278-poz.8.pdf 17.08.2017
Dop. sporazumenie_1_8_15278.pdf 09.11.2017
7015_Обявление за приключване на договор за ОП-8.pdf 13.12.2017