Химическа обработка на водата против, накипообразуване, корозия и биообрастване в циркулационна охладителна система /ЦОС/ на блок №7 и 8