Доставка на резервни части, материали, диагностика, демонтаж и монтаж на тежка механизация в цех Въглищно стопанство и Пепелоизвоз