Доставка на резервни части за газанализатори за емисионен контрол на СОИ-1-8, котли от 1 до 12, пункт за имисии в с.Полски градец, датчици и модули за вибрационен контрол по ДВ по блокове от 5 до 8