Почистване, измиване и поддръжка на канализационни системи, пътища и шахти със специализирани автомобили в " ТЕЦ Марица изток 2" ЕАД"