Доставка на ГТЛ за транспортьори в цех СОИ бл. 1-4