Доставка и монтаж на възел за компресорен агрегат модел КА44S – GL 315