Изготвяне на идеен и работен проект за реконструкция на ППС и ГУ на КА-9 с цел намаляване на шлаковането в ГЗШ и недопускане влошаването на КПД на котела