Начало
Преведи на Български езикПреведи на Английски език
"ТЕЦ МАРИЦА ИЗТОК 2" ЕАД

Доставка на резервни части за прахоприготвящи системи (ППС), изнесен въздухоподгревател (ИВП) и електрофилтри (ЕФ) на котлоагрегати тип Еп 670-140 (П-62)

Документ Дата на създаване
7094_РЕШЕНИЕ.pdf 06.10.2017
7094_ОБЯВЛЕНИЕ.pdf 06.10.2017
7094_Документация_I_част.pdf 06.10.2017
7094_Документация_II_част.pdf 06.10.2017
7094_Документация_1.doc 06.10.2017
-va obosobena poziciq.rar 06.10.2017
2-ra obosobena poziciq.rar 06.10.2017
3-ta obosobena poziciq.rar 06.10.2017
4-ta obosobena poziciq.rar 06.10.2017
7094_Протокол_1.pdf 27.11.2017
7094_Протокол_2.pdf 13.12.2017
7094_РЕШЕНИЕ_Подбор.pdf 13.12.2017
094_Покана.pdf 22.12.2017
7094-Писмо_42924.pdf 22.12.2017
7094_Покана_Договаряне.pdf 02.01.2018
094_Протоколи_Договаряне.pdf 14.02.2018
094_Доклад_Комисия.pdf 14.02.2018
94_Решение_Класиране.pdf 14.02.2018
7094_Обявление_Възлагане_II,III,IV.pdf 19.04.2018
7094_Обявление_Възложена поръчка_I_поз.pdf 24.04.2018
7094_III_POZ_Обявление_приключване_договор.pdf 18.07.2018
7094-Обявление-изпълнен-Дог-I_обособена-поз.pdf 26.10.2018
7094-Обявление-Изпълнен-Дог-IV-поз.pdf 26.10.2018
7094- 2-поз-Обявление-Изпълнен-ДОГ.pdf 03.01.2019
Договор №15654/22.03.2018г. II поз.  19.04.2018
Договор_II_позиция_15654.pdf 19.04.2018
7092-II-ПОЗ.Обявление за изменение.pdf 17.12.2018
Доп.Споразумение-Металик_15654 - Copy.pdf 17.12.2018
Договор № 15712/13.04.2018г. - III поз.  19.04.2018
Договор_III_позиция_15712.pdf 19.04.2018
Договор № 15713 / 13.04.2018г. IV поз.  19.04.2018
Договор_IV_позиция_15713.pdf 19.04.2018
Доп.Споразумение_15713 Energoekologia-.pdf 07.09.2018
7094-поз.4-Обявление за изменение.pdf 07.09.2018
Договор №15722/19.04.2018г.  24.04.2018
7094_Договор_ I_поз.-15722.pdf 24.04.2018