Доставка на резервни части за хидрозадвижване и двигател на булдозери LIEBHERR PR 754