рамково споразумение:Разширение чрез инженеринг на съществуващата ЦСМ, с изграждане на нови АПИИ и АПГИ и връзката им с ЦСМ за различни обекти от критичната инфраструктура в “ТЕЦ Марица изток 2” ЕАД

Документ Дата на създаване
7103-reshenie.pdf 07.12.2017
7103-obyavlenie.pdf 07.12.2017
7103-dokumentacia.pdf 12.12.2017
7103_obrazci-dokumenti.doc 12.12.2017
3-protokol1.pdf 07.02.2018
03-reshenie-podbor.pdf 07.02.2018
7103-pokana.pdf 22.02.2018
7103-protokoli-dogovaryane.pdf 21.03.2018
7103-doklad.pdf 21.03.2018
3-reshenie3.pdf 21.03.2018
7103-obyvlenie-vyzl-por1.pdf 06.06.2018
7103-obyvlenie-vyzl-por2.pdf 06.06.2018
7103-1_Pokana Predstaviane Oferta.pdf 13.07.2018
03-1_obrazec-na-oferta.doc 13.07.2018
7103-1_proekt-na-dogovor.doc 13.07.2018
7103-1_tehn-iziskv.doc 13.07.2018
7103-1_protokol.pdf 04.09.2018
7103_Doklad.pdf 04.09.2018
3-1_Reshenie-klasirane.pdf 04.09.2018
03-1_obyavlenie-za-vyzl-porachka.pdf 12.11.2018
03-2_Pokana Predstaviane Oferta.pdf 13.03.2019
7103-2_opisanie-na-vidovete-raboti.doc 13.03.2019
7103-2_tehn-iziskv.doc 13.03.2019
7103-2_obrazec-na-oferta.doc 13.03.2019
7103-2_proekt-na-dogovor.doc 13.03.2019
7103-2_protokol.pdf 03.04.2019
7103-2_Doklad.pdf 03.04.2019
7103-2_Reshenie_klasirane.pdf 03.04.2019
7103-2-obyavlenie-za-vyzlojena-porachka.pdf 03.06.2019
03-3_pokana.pdf 29.04.2020
7103-3_tehn-iziskv.doc 29.04.2020
7103-3_obrazec-na-oferta.doc 29.04.2020
7103-3_proekt-na-dogovor.doc 29.04.2020
17103-3_protokol.pdf 18.06.2020
7103-3_doklad.pdf 18.06.2020
7103-3_reshenie-za-klasirane.pdf 18.06.2020
17103-3-Obyavlenie-za-vyzl-porachka17068.pdf 29.11.2021
Рамково споразумение  11.05.2018
7103_ramkovo-sporazumenie.pdf 06.06.2018
Договор №16095 / 25.10.2018 г.  12.11.2018
03-1_dogovor16095.pdf 12.11.2018
-1_obyavlenie-za-prikl-dogovor16095.pdf 01.10.2019
Договор № 16421 / 15.05.2019 г.  03.06.2019
7103-2_dogovor16421.pdf 03.06.2019
7103-2_obyavlenie-za-prikl-dogovor16421.pdf 18.12.2020
Договор №17068 / 12.08.2020 г.  14.08.2020
Dogovor-17068.pdf 14.08.2020
17103-3-Obyavlenie-za-prikl-dogovor17068.pdf 29.11.2021