Доставка на лагери с общо предназначение и други

Документ Дата на създаване
KSI-12_TEC_Marica_Iztok_2_Stanovishte_P.doc 02.02.2018
003 Решение за откриване на процедура.pdf 07.02.2018
8003 Обявление за поръчка.pdf 07.02.2018
8003 Документация за участие.pdf 07.02.2018
3_18003_dokumentacia.doc 07.02.2018
8003 Отговор на въпроси.pdf 22.02.2018
8003-2 Решение за изменение.pdf 22.02.2018
KSI-12_TEC_Marica_Iztok_2_Stanovishte_2_P.doc 22.02.2018
3-3 Решение за подбор.pdf 21.03.2018
8003-Покана за първоначални оферти.pdf 02.04.2018
8003-Протоколи от преговори.pdf 18.04.2018
8003 Доклад от комисията.pdf 18.04.2018
8003-4 Решение за определяне на изпълнител.pdf 18.04.2018
8003 Обявление за приключване на договор по поз.1.pdf 26.06.2019
8003 Обявление за приключване на договор по поз.2.pdf 26.06.2019
18003-Договор позиция 1  28.05.2018
5803.pdf 28.05.2018
8-OJS097-Договор поз.1.pdf 28.05.2018
18003-Договор позиция 2  28.05.2018
5804.pdf 28.05.2018
2018-OJS097-Договор поз.2.pdf 28.05.2018
18003 Допълнително споразумение 1 поз.1  14.08.2018
OP 18003 - Dogovor 15803 Anex 1.doc 14.08.2018
Обявление 2018-OJS155-357075-bg.pdf 14.08.2018
18003 Допълнително споразумение 1 поз.2  14.08.2018
OP 18003 - Dogovor 15804 Anex 1.doc 14.08.2018
Обявление 2018-OJS155-357074-bg.pdf 14.08.2018
18003 Обявление за възлагане  23.05.2018