Сервизно обслужване на пет броя повдигателни съоръжения в Котелен цех