Избор на оператор за извършване на дейности по обезвреждане чрез депониране на отпадък код 17 06 04 (изолационни материали, различни от упоменатите в 17 06 01 и 17 06 03)

Документ Дата на създаване
918020_Obiyava.pdf 28.02.2018
918020_Dokumentaciya.pdf 28.02.2018
918020_Info_publik.pdf 28.02.2018
918020_Dokumentacia.doc 28.02.2018
8020_Zapoved_srok_.pdf 09.03.2018
8020_Protokol prekratiyvane.pdf 18.04.2018
918020_Zapoved_prekratiyvane.pdf 18.04.2018