Въвеждане в ИУМС на температурни измервания към байпасни комини на блокове от 1 до 8