“Реинженеринг в ИУМС на управление на клапи бриди, байпаси и смесители на ИВП към котли 3 и 4“

Документ Дата на създаване
8042_Reshenie_1.pdf 27.03.2018
8042_Obqvlenie.pdf 27.03.2018
042_Dokumnetaciq.pdf 27.03.2018
8042_dokumentacia.doc 27.03.2018
8042_Допълнително разяснение.doc 27.03.2018
8042_Pismo_CENI.pdf 08.05.2018
8042_protokol_1.pdf 21.05.2018
8042_protokol_2.pdf 21.05.2018
8042_Reshenie_2.pdf 21.05.2018
8042_Info_skl_dog.pdf 06.06.2018
042_info prik dog.pdf 30.05.2019
дог N 15858/06.06.2018  06.06.2018
8042_Dogovor.pdf 06.06.2018