Ремонт на спомагателни съоръжения в ч.890МВт. на турбинен цех