Доставка на резервни части за кофово съоръжение ERs 500 Man Takraf - Германия