Услуги свързани с извършване на средни ремонтни дейности по основни и спомагателни съоръжения в цех СОИ бл.1-4