Огъване на колена (гладко огънати) с размери от Ф32 ÷ Ф465