„Изграждане на газсигнализиращи инсталации за следене нивото на водород в помещенията на акумулаторните батерии от 1 до 4 за Блокове от 1 до 8 в „ТЕЦ Марица изток 2” ЕАД”

Документ Дата на създаване
13064.pdf