„Доставка на два броя филтър пусков за парни турбини тип К-210/215/-130”